Bioloģiskā daudzveidība – ekosistēmas

Mainīt valodu

Bioloģiskā daudzveidība ir termins, ar ko apzīmē ekosistēmu (dabas kapitāla), sugu un gēnu dažādību visā pasaulē vai noteiktā dzīvotnē. Tā ir būtiska cilvēka labklājībai, jo nodrošina pakalpojumus, kas dod ieguldījumu ekonomikā un sabiedrībā. Bioloģiskā daudzveidība ir būtiska arī ekosistēmu pakalpojumiem — tie ir pakalpojumi, ko nodrošina daba, piemēram, apputeksnēšana, klimata regulēšana, aizsardzība pret plūdiem, zemes auglība un pārtikas, kurināmā, šķiedru un ārstniecības līdzekļu radīšana. Vēl

Pārlūkot katalogu

Abonementi
Reģistrēties, lai saņemtu mūsu pārskatus (drukātā un/vai elektroniskā formātā) un ceturkšņa e-ziņojumus
Seko mums