nākamais
iepriekšējais
temati

Bioloģiskā daudzveidība – ekosistēmas

Eiropas Vides aģentūras (EVA) darbs un citi novērtējumi liecina, ka Eiropas ekosistēmas ir nopietni apdraudētas. Gadsimtiem ilgā izmantošana ir atstājusi savas pēdas Eiropas dabiskajā pasaulē, un lielākā daļa aizsargājamo dzīvotņu un sugu nav labā saglabāšanās stāvoklī. “EVA signāli, 2021. gads” sniedz pārskatu par problēmām, ar kurām saskaras Eiropas daba, un norāda uz stratēģijām situācijas maiņai.

Pārlūkot katalogu

Dokumentu darbības