nākamais
iepriekšējais
temati

Bioloģiskā daudzveidība – ekosistēmas

Neilgtspējīga lauksaimniecība un mežsaimniecība, urbanizācija un piesārņojums ir galvenais slogs, kas vainojams pie Eiropas bioloģiskās daudzveidības krasas samazināšanās, apdraudot tūkstošiem dzīvnieku sugu un dzīvotņu izdzīvošanu. Turklāt dalībvalstīs joprojām netiek īstenotas Eiropas Savienības (ES) dabas aizsardzības direktīvas un citi vides tiesību akti. Lielākā daļa aizsargājamo dzīvotņu un sugu nav labā saglabāšanās stāvoklī, un, lai mainītu situāciju, ir jādara daudz vairāk, kā teikts šodien publicētajā Eiropas Vides aģentūras (EVA) ziņojumā “Dabas stāvoklis ES”.

Neatkarīgi no tā, kur atrodamies, mēs visi varam novērtēt dabas brīnumus, tagad, iespējams, lielākā mērā nekā jebkad agrāk. Šodien tiek atklāts šā gada Eiropas Vides aģentūras (EVA) fotokonkurss “REDISCOVER Nature”, aicinot jūs uztvert un dalīties savā saiknē ar dabu un apkārtējo vidi.

Pārlūkot katalogu

Dokumentu darbības