dalje
prethodno
stavke

Korištenje tla

Promijenite jezik
Page Zadnja izmjena 2017-07-24
Topics:
Europa je jedan od najintenzivnije korištenih kontinenata na planetu, s najvećim udjelom tla (do 80 %) koje se koristi za naseljavanje, proizvodne sustave (uključujući poljoprivredu i šumarstvo) te infrastrukturu. Često dolazi do proturječnih zahtjeva za korištenjem tla, što zahtjeva odluke koje uključuju teške kompromise. Nekoliko je važnih motiva za korištenje tla u Europi: povećanje potražnje za životnim prostorom po osobi i veza između gospodarske aktivnosti, povećane mobilnosti te rasta prijevozne infrastrukture obično rezultiraju prenamjenom zemljišta. Tlo je ograničeni resurs: način na koji se koristi jedan je od glavnih uzroka ekoloških promjena, sa značajnim utjecajem na kvalitetu života i ekosustava, kao i na upravljanje infrastrukturom.

Europa se sastoji od mozaika krajolika koji odražava evolucijski uzorak promjena kroz koje je u prošlosti prošlo korištenje tla. Promjene i danas nastavljaju mijenjati naš krajolik i okoliš pri čemu ostaju veliki i često nepovratni tragovi korištenja tla. Gotovo se svugdje pojavljuju napetosti jer je potreba društva za resursima i prostorom u suprotnosti s kapacitetom tla da pruži i prihvati te potrebe. Trenutačno stanje stvari vodi do prekomjernog korištenja i povećanog propadanja krajolika, ekosustava i okoliša. Zbog toga je potrebna dugoročna perspektiva upravljanja.

Politika Europske unije

Planiranje i upravljanje korištenjem tla ključni su želimo li bolje uskladiti korištenje tla i brigu o okolišu. Radi se o izazovu koji uključuje razne razine politike i različite gospodarske sektore. Nadzor i ublažavanje negativnih posljedica korištenja tla na okoliš uz istovremeno održavanje proizvodnje osnovnih resursa glavni je prioritet tvoraca politike diljem svijeta.

Odluke o planiranju i upravljanju korištenjem tla obično se donose na lokalnoj ili regionalnoj razini. Međutim, Europska komisija ima vlastitu ulogu u osiguravanju da države članice uzmu u obzir ekološke probleme u planovima razvoja korištenja tla te da u praksi integrirano upravljaju tlom.

Europska gospodarstva ovise o prirodnim resursima, uključujući sirovine i prostor (zemni resursi). Prema Planu razvoja za resursno učinkovitu Europu problem korištenja tla i upravljanje zemnim resursima smatra se ključnim elementom u borbi s neodrživim trendovima u resursima. Politika EU-a o prilagodbi klimatskim promjenama od izravnog je značaja za trenutačne i buduće prakse korištenja tla te gospodarska područja koja o njima ovise. Korištenje tla važno je i za mnoge druge politike, poput teritorijalne kohezije, urbanog planiranja, poljoprivrede, prijevoza i zaštite prirode.

Aktivnosti Europske agencije za okoliš

Aktivnosti EEA-a uglavnom su usredotočene na krajolik Europe i procjene prostornih promjena pri čemu se koriste alati za procjenjivanje tla i ekosustava te analiza Geografskog informacijskog sustava (eng. Geographic Information System, GIS). EEA također radi na razvoju centra s podacima o okolišu vezanima uz korištenje tla, koji bi doprinijeo Zajedničkom informacijskom sustavu zaštite okoliša (eng. Shared Environmental Information System for Europe, SEIS).

Glavni izvor podataka za EEA jest Baza podataka o zemljanom pokrovu (eng. Corine Land Cover) koja postoji za 1990., 2000. i 2006. godinu. Temelji se na uspostavljenoj suradnji sa zemljama članicama EEA-a i sustavom Globalnog nadzora za okoliš i sigurnost (eng. Global Monitoring for Environment and Security (GMES/Copernicus)). Dodatni skupovi podataka u sklopu sustava GMES/Copernicus, poput odabranih tematskih slojeva u velikoj rezoluciji i urbanog atlasa, trenutačno se razvijaju kako bi nadopunili baze podataka o zemljanom pokrovu.

U suradnji s Europskim tematskim centrom o prostornim informacijama i analizi (European Topic Centre on Spatial Information and Analysis, ETC-SIA) EEA razvija paneuropski referentni sustav za prostorne analize: primjene Europskog sustava mreža ustava i rijeka (eng. European Catchment and Rivers Network System, ECRINS) i Procjenjivanja tla i ekosustava (LEAC) (eng. Land and Ecosystem Accounting) doprinose tematskim analizama (npr. fragmentacija krajolika) i važnim indikatorima.

Vizija

Nekoliko okolišnih i regionalnih politika npr. Strategija EU-a o bioraznolikosti 2020. ili Tematska strategija EU-a za tlo ovise o ispravnim informacijama o korištenju tla kao osnovnom referencom. Usluga nadzora tla GMES/Copernicus dio je početnih aktivnosti u razdoblju od 2011. do 2013. godine koje se bave ažuriranjem i poboljšanjem nadzora kontinentalnog zemljanog pokrova i detaljnijim istraživanjem lokalnih procesa zemljanog pokrova. Radi procjena budućih trendova razvijena je Očekivana okolišna analiza razvoja korištenja tla u Europi (PRELUDE)  (eng. Prospective Environmental analysis of Land Use Development in Europe): interaktivni alat kojim se predstavlja pet različitih planova korištenja tla u Europi.

Permalinks

Geographic coverage

Tags

Filed under:
Filed under: land use
Radnje vezane za dokument