sonraki
önceki
öğeler
Arazi ve toprak kirliliği — yaygın, zararlı ve gittikçe artan

Pastoral manzaralara, sanayi bölgelerine ve çöplüklere dağılmış birçok üzüm bağının ortak noktası nedir? Cevap, kimyasalların varlığı olabilir. Yiyeceklerimizi yetiştirdiğimiz toprak ve üzerine evlerimizi inşa ettiğimiz arazi ağır metallerden organik kirleticilere ve mikroplastiklere kadar pek çok farklı kirleticiye maruz kalmış olabilir. Kirletici maddeler yaygındır ve Avrupa’nın arazilerinde ve topraklarında birikmektedir. Bu sorunu nasıl çözebiliriz?

Daha fazla okuyun

Yönetişim — Sürdürülebilir arazi yönetimi için birlikte hareket etme

Arazinin ve kaynaklarının sahibi kimdir? Bunların nasıl kullanılacağına kim karar veriyor? Bazı durumlarda, araziler özel mülkiyettir ve alınıp satılarak yalnızca sahipleri tarafından kullanılabilir. Sıklıkla bunların kullanımı ulusal veya yerel düzenlemelerle düzenlenir; örneğin, orman alanlarının korunması gibi. Diğer durumlarda, bazı alanlar yalnızca kamu kullanımına tahsis edilmiştir. Fakat arazi yalnızca bir alan veya bir toprak parçası değildir. Hepimiz araziyi kullanıp kaynaklarına bel bağladığımızda sürdürülebilir yönetim, birlikte çalışmak için yerelden küresel düzeye kadar sahiplere, düzenleyicilere ve kullanıcılara gereksinim duyar.

Daha fazla okuyun

Değişen menüler, değişen dünya yüzeyi — Avrupa’da tarım ve gıda

Yediğimiz gıdaların çoğu arazide ve toprakta üretilir. Yediğimiz şeyler ve onları üretme şeklimiz son yüzyılda Avrupa’da yüzey ve toplum ile birlikte önemli derecede değişti. Tarımın yoğunlaştırılması çevre ve geleneksel çiftçilik pahasına Avrupa’nın daha fazla gıdayı daha uygun fiyatlara üretmesine olanak sağladı. Tabaklarımıza koyduğumuz gıda ve onu ürettiğimiz arazi ve topluluklar ile olan ilişkilerimizi yeniden gözden geçirme vakti geldi.

Daha fazla okuyun

Kopernik — Yeryüzünü uzaydan ve yerden izleme

Avrupa’nın Yeryüzündeki gözleri olarak bilinen, AB’nin Yeryüzü gözlem ve izleme programı Kopernik değerli arazi ve toprak kaynaklarımızı daha sürdürülebilir bir şekilde kullanmak için anlayış ve planlama şeklimizi kökten değiştiriyor. Kentsel planlama, taşıma güzergahları ve yeşil alanlardan hassas uygulamalı tarım ve orman yönetimine, Kopernik karar verme aşamasına destek olmak için detaylı ve güncel arazi izleme bilgileri sağlıyor.

Daha fazla okuyun

Toprak, arazi ve iklim değişikliği

İklim değişikliğinin toprak üzerinde önemli etkileri vardır ve arazi kullanımı ile topraktaki değişimler de iklim değişikliğini hızlandırabilir veya yavaşlatabilir. Sağlıklı topraklar ile sürdürülebilir bir arazi ve toprak yönetimi olmadan iklim krizlerini engelleyemez, gıda üretemez ve değişen bir iklime uyum sağlayamayız. Önemli ekosistemleri korumak ve canlandırmak ve doğanın atmosferden karbon yakalamasına olanak sağlamak yanıt olabilir.

Daha fazla okuyun

Avrupa’da arazi ve toprak — Şehir betonu durmadan yayılacak mı?

Avrupa'nın yüzeyi değişiyor. Şehirler ve altyapıları verimli tarım arazilerine doğru genişliyor, yüzeyi daha küçük parçalara bölüyor, vahşi yaşamı ve ekosistemleri etkiliyor. Yüzeyin parçalara ayrılmasına ek olarak toprak ve arazi birçok başka tehdit ile yüzleşiyor; kirlilik, erozyon, sıkışma, geçirimsizleşme, bozunum ve hatta terk edilme. Tarım arazilerini almak yerine halihazırda şehirler ve kentsel altyapı tarafından alınmış araziyi tekrar değerlendirebilseydik ne olurdu?

Daha fazla okuyun

Arazi ve toprak: bu hayati kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve yönetimine doğru

Sağlıklı arazi ve toprak olmadan yaşayamayız. Gıdalarımızın çoğunu ürettiğimiz ve evlerimizi inşa ettiğimiz yer arazidir. Tüm türler — arazi veya suda yaşayan hayvanlar ve bitkiler — için arazi hayati derecede önemlidir. Toprak — arazinin temel unsurlarından biri — çok karmaşık ve sıklıkla değeri bilinmeyen hayat dolu bir unsurdur. Ne yazık ki an itibarıyla Avrupa’da ve dünyada araziyi ve toprağı kullanma şeklimiz sürdürülebilir değildir. Bunun da arazideki hayat üzerinde önemli etkileri vardır.

Daha fazla okuyun

Avrupa çevre politikası: veri ve bilginin gücü

Avrupa giderek daha fazla veri toplayarak, çevre algımızı geliştirmektedir. Avrupa Birliği Kopernik programı ile elde edilen dünya gözlem verileri çevreye ilişkin bilgi birikimimizi artırmak için yeni güçlükler ve fırsatlar sunmaktadır. Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) güncel Kopernik verileri ile mevcut bilgi tabanımızı bir araya getirerek, Avrupa genelinde siyasete yön verenlere ve vatandaşlara yerel, ulusal ve küresel güçlükleri ele almak üzere önlem alma konusunda destek vermeyi amaçlamaktadır.

Daha fazla okuyun

Arazi ve toprak insan faaliyetlerindeki yerini kaybediyor

Arazi ve toprak doğal sistemler ve insan için vazgeçilmezdir, ancak insan faaliyetleri toprak da dahil tüm arazi kaynaklarının işleyişini tehdit etmektedir. Bunun sebebi nedir? Avrupa bunu önlemek için ne yapıyor? 2015 Uluslararası Toprak Yılı nedeniyle Avrupa Çevre Ajansı'nda toprak değerlendirme ve raporlama proje yineticisi olarak görev yapan Geertrui Louwagie'ye bu soruları yöneltiyoruz.

Daha fazla okuyun

Permalinks

Belge İşlemleri