Biodiverzita – ekosystémy

Publikované: 07. 07. 2011

Európska environmentálna agentúra (EEA) vydáva Signály každý rok a uvádza v nich stručné príbehy týkajúce sa problematiky, ktorá stojí v centre záujmu diskusií v oblasti environmentálnej politiky a širokej verejnosti v nadchádzajúcom roku.

Publikované: 11. 05. 2011

ŽIVÝ ZDROJ INFORMÁCIÍ O BIODIVERZITE

Prehliadať katalóg