ďalej
späť
body

Biodiverzita – ekosystémy

Neudržateľné poľnohospodárstvo a lesníctvo, rozrastanie miest a znečisťovanie sú najväčšími tlakmi, ktoré spôsobujú drastický úbytok biodiverzity v Európe, a to ohrozuje prežitie tisícov druhov zvierat a biotopov. Členské štáty okrem toho ešte stále nie vždy dostatočne vykonávajú smernice Európskej únie v oblasti ochrany prírody a iné environmentálne právne predpisy. Podľa správy Európskej environmentálnej agentúry s názvom State of nature in the EU (Stav prírody v EÚ), ktorá bola zverejnená dnes, nie je stav ochrany „najviac chránených biotopov a druhov“ priaznivý a aby bolo možné túto situáciu zvrátiť, je potrebné urobiť toho oveľa viac.

Vzhľadom na nárast hrozieb v dôsledku nadmerného využívania morských zdrojov, znečisťovania a zmeny klímy, je potrebné urýchlene konať, aby sa opäť obnovil dobrý stav európskych morí. Podľa správy Európskej environmentálnej agentúry o európskych morských ekosystémoch, ktorá bola dnes uverejnená, zostáva nám len málo času na zvrátenie toho, čo sa celé desaťročia zanedbávalo a zneužívalo.

Bez ohľadu na to, kde sa nachádzame, môžeme všetci spoločne obdivovať zázraky prírody, teraz možno viac ako kedykoľvek predtým. Tohtoročná fotografická súťaž Európskej environmentálnej agentúry (EEA) s názvom REDISCOVER Nature (Znovu objavte prírodu), ktorá sa začína dnes, vám ponúka možnosť zachytiť a podeliť sa o svoj vzťah k prírode a životnému prostrediu okolo vás.

Prehliadať katalóg

Akcie dokumentu