seuraava
edellinen
kohdat

Henkilötietojen käsittelyä Euroopan ympäristökeskuksessa (EYK) koskeva suoja perustuu 18. joulukuuta 2000 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 45/2001.

Annamme tässä joitakin yleisiä tietoja. Tähän verkkosivustoon liittyvää henkilötietojen käsittelyä koskevat yksityiskohtaiset tiedot sisältyvät rekisteriimme.

EYK:n verkkosivusto on tärkein viestintävälineemme. Jaamme täällä tietoa työstämme sekä suurelle yleisölle että asiantuntijoille: muun muassa Euroopan ympäristöä koskevia tietoja ja karttoja, indikaattoreita ja julkaisuja.

Joidenkin verkkosivuston palvelujen käyttäminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Tällöin sivuilla on linkkejä tarkempiin tietoihin henkilötietojen käsittelystä, jotka sisältyvät rekisterissämme oleviin tietosuojailmoituksiin.

Tässä on yleiskatsaus joihinkin tapoihin, joilla verkkosivustollamme käsitellään henkilötietoja, evästeiden ja sosiaalisen median käyttö mukaan luettuina.

Henkilötiedot ja verkkosivustomme

 • EYK kerää henkilötietoja vain siinä määrin, kuin on tarpeen tiettyä tarkoitusta varten, joka liittyy viraston asetuksessa (EY) N:o 401/2009 esitettyjen tehtävien suorittamiseen Euroopan unionin erillisvirastona.
 • Tietoja käytetään ainoastaan ilmoitettuun tarkoitukseen.
 • Käytössämme on toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että tiedot ovat ajantasaisia ja että niitä käsitellään turvallisesti.
 • Tietyin laissa asetetuin ehdoin tietoja voidaan luovuttaa ulkopuolisille tahoille (kuten Euroopan petostentorjuntavirastolle, tilintarkastustuomioistuimelle tai lainvalvontaviranomaisille), jos se on tarpeen ja oikeassa suhteessa lainmukaisiin erityisiin tarkoituksiin nähden.
 • Henkilötietoja ei koskaan luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.
 • Jokaisella on oikeus tarkastaa omat henkilötietonsa ja tarvittaessa saada ne korjatuiksi. Jokaisella on myös milloin tahansa oikeus kannella Euroopan tietosuojavaltuutetulle (EDPS), https://edps.europa.eu, jos katsoo tietosuojaoikeuksiaan loukatun.
 • Henkilötietoja säilytetään vain niin pitkään, kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty.
 • Voimme kuitenkin säilyttää henkilötietoja pitempään historiatutkimukseen, tilastointiin tai tieteelliseen tutkimukseen liittyvistä syistä. Tällöin sovelletaan asianmukaisia suojatoimia.

Mitä oikeuksia sinulla on, kun henkilötietojasi käsitellään

Sinulla on oikeus tietää, jos EYK käsittelee henkilötietojasi.

Sinulla on oikeus tarkastaa tiedot ja jos tiedot ovat virheellisiä tai epätäydellisiä, sinulla on oikeus saada ne korjatuksi viipymättä.

Tietyissä olosuhteissa henkilötiedot voi pyytää suojaamaan siten, ettei niitä voida käyttää.

Voit myös vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos pidät käsittelyä perusteettomana ja laittomana. Tällöin voit pyytää poistamaan tiedot.

Voit pyytää, että edellä mainitut muutokset ilmoitetaan muille osapuolille, joille tiedot on luovutettu.

Sinulla on myös oikeus kieltää itseesi vaikuttavat automatisoidut (yksinomaan koneellisesti tehdyt) päätökset kuten laissa on määritelty.

Nämä oikeudet on esitetty voimassa olevan tietosuoja-asetuksen (EY) N:o 45/2001 13–19 artiklassa.

Lisätietoja saat oppaasta Data protection at a glance.

Tietosuojaoikeuksien käyttö Euroopan ympäristökeskuksessa

 • Jos EYK käsittelee henkilötietojasi ja haluat käyttää tietosuojaoikeuksiasi, lähetä meille kirjallinen pyyntö.
 • Pyynnön voi lähettää EYK:lle postitse suljetussa kirjekuoressa tai käyttämällä hakemuslomaketta[1].
 • Pyyntöön olisi sisällytettävä yksityiskohtainen kuvaus tiedoista, jotka haluat nähdä.
 • Henkilöllisyys on todistettava henkilöasiakirjan kuten passin, henkilötodistuksen tai ajokortin kopiolla. Asiakirjassa on oltava tunnistenumero, myöntäjämaa, voimassaoloaika ja täydellinen nimi.
 • Muita henkilöasiakirjaan mahdollisesti sisältyviä tietoja (esim. valokuva, tuntomerkit, syntymäaika ja ‑paikka, osoite) ei käsitellä, ja ne voidaan siten peittää.
 • Henkilöasiakirjaan sisältyvien tietojen käyttö on tarkoin rajattua: tietoja käytetään vain henkilöllisyyden todentamiseen.
 • Asiakirjaa säilytetään enintään kolmen kuukauden ajan pyynnön vastaanottamisesta.

 

Evästeiden käytön periaatteet / Sivuston käyttöä koskevat tiedot

Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka verkkosivusto tallentaa käyttäjän laitteeseen (kuten tietokoneeseen, tablettiin tai puhelimeen). 

Evästeitä käytetään verkkosivuston tekniseen toimintaan, tai niillä kerätään tilastotietoja.

Tavallisesti evästeitä käytetään myös henkilökohtaisemman kokemuksen tarjoamiseksi käyttäjälle; verkkopalvelu voi esimerkiksi muistaa käyttäjäprofiilin ilman kirjautumista.

Kun käyt verkkosivullamme, saatamme tallentaa joitakin selailuusi liittyviä tietoja, kuten IP-osoitteesi, EYK:n verkkosivun, jolla kävit, ja verkkosivun, jolta sinut ohjattiin EYK:n sivulle.

Tietoja käytetään yhdistettyjen ja anonyymien tietojen keräämiseen. Tavoitteena on parantaa palvelujamme ja käyttäjäkokemustasi.

Miten käytämme evästeitä?

Käytämme istuntokohtaisia ja pysyviä evästeitä sen mukaan, millaisten evästeiden käyttöön käyttäjä on antanut suostumuksensa.

Istuntoeväste on selaimen välimuistissa vain niin kauan, kuin käyttäjä navigoi verkkosivustolla. Tavallisesti verkkoselaimet poistavat istuntoevästeet, kun käyttäjä sulkee selaimen. Istuntoevästeet tallennetaan väliaikaisesti käyttäjän selaimeen, ja niitä käytetään, jos käyttäjä ei salli pysyviä evästeitä.

Jos käyttäjä sallii pysyvät evästeet, verkkosivusto käyttää myös niitä tallentaakseen käyttäjän valinnat ja ottaakseen ne käyttöön, kun hän seuraavan kerran käy sivustolla. Sovelluseväste, joka sisältää käyttäjän myönteisen vastauksen evästeiden käyttöön, tallennetaan käyttäjän selaimeen 11 kuukauden ajaksi. Tämän jälkeen käyttäjää pyydetään antamaan suostumuksensa uudelleen.

Tilastotietojen saamiseksi EYK käyttää Google Analytics -kävijäseurantapalvelua, jonka tarjoaa Google, Inc. (jäljempänä ’Google’). Google Analytics käyttää evästeitä, ja sen avulla EYK:n verkkotiimi pystyy analysoimaan, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoamme. Google siirtää evästeen avulla saatavat tiedot verkkosivuston käytöstä palvelimilleen ja tallentaa ne sinne. Yksityisyyden suojaamiseksi Analytics poistaa käyttäjän IP-osoitteen viimeisen osan ennen sen käyttöä ja tallennusta. Google käyttää evästeistä saatavaa tietoa arvioidakseen, miten käyttäjä verkkosivustoa käyttää, kootakseen raportteja verkkosivuston toiminnasta verkkosivuston ylläpitäjille ja tarjotakseen muita verkkosivuston toimintaan ja internetin käyttöön liittyviä palveluja. Google voi myös siirtää näitä tietoja kolmansille osapuolille, jos siltä sitä laissa edellytetään, tai jos tällaiset kolmannet osapuolet käsittelevät tietoja Googlen puolesta. Google ei yhdistä käyttäjän IP-osoitetta mihinkään muihin Googlen hallussa oleviin tietoihin. Voit kieltää evästeiden käytön valitsemalla vastaavat asetukset selaimesta. Huomaa kuitenkin, että se voi vaikuttaa verkkosivuston toimintaan, eivätkä kaikki toiminnot välttämättä ole käytössäsi. Jos hyväksyt evästeet, kun navigoit verkkosivustollamme, annat suostumuksesi siihen, että Google käsittelee sinua koskevia tietoja edellä kuvatulla tavalla ja esitettyihin tarkoituksiin.

Miten evästeitä hallitaan?

Voit hallita ja/tai poistaa evästeitä kuten haluat – ks. lisätietoja osoitteesta aboutcookies.org. Voit poistaa kaikki tietokoneellasi jo olevat evästeet, ja useimmissa selaimissa voit asetuksissa estää evästeiden tallentamisen selaimeen. Mutta jos teet näin, joudut ehkä manuaalisesti mukauttamaan joitakin määrityksiä joka kerran, kun käyt sivustolla, ja jotkin palvelut ja toiminnot saattavat olla poissa käytöstä.

Sosiaalinen media

Käytämme sosiaalista mediaa esitelläksemme työtämme laajalti käytetyillä ja ajankohtaisilla kanavilla.

EYK:n viralliset sosiaalisen median kanavat on lueteltu tällä verkkosivustolla.

Voit esimerkiksi katsella EYK:n videoita, jotka lataamme YouTube-sivullemme, ja seurata verkkosivustomme linkkejä Twitteriin ja LinkedIniin.

Kun verkkosivumme ladataan tietokoneellesi (tai muihin laitteisiisi) ja näytöllä näkyvät sosiaalisen median painikkeet kyseisiin palveluihin liittymiseksi, niiden evästeitä ei oteta käyttöön, ei myöskään verkkosivustoomme upotetuista kyseisten palvelujen komponenteista.

Kullakin sosiaalisen median kanavalla on oma käytäntönsä sen suhteen, miten niillä käsitellään henkilötietojasi, kun vierailet niiden sivustoilla. Jos esimerkiksi päätät katsoa jonkin videomme YouTubessa, sinua pyydetään erikseen hyväksymään YouTube-evästeet; jos seuraat Twitter-toimintaamme, sinua pyydetään erikseen hyväksymään Twitter-evästeet; ja sama koskee LinkedInia.

Jos sinulla on epäilyksiä tai kysymyksiä siitä, miten henkilötietojasi käytetään näissä palveluissa, sinun kannattaa lukea huolellisesti niiden tietosuojaperiaatteet, ennen kuin käytät niiden palveluja.

 

 


[1] Lataa HAKEMUSLOMAKE ”ASETUKSEN (EY) N:o 45/2001 MUKAISTEN REKISTERÖIDYN OIKEUKSIEN KÄYTTÖ”.

Permalinks

Geographic coverage

tallenna toimenpiteet