neste
forrige
elementer

Personvern i forbindelse med EEAs behandling av personopplysninger er basert på europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000.

Her gir vi deg litt generell informasjon. Nærmere opplysninger om behandlingen i forbindelse med dette nettstedet finnes i vårt register.

Nettstedet er EEAs viktigste kommunikasjonsverktøy. Her presenterer vi arbeidet vårt, som data og kart, indikatorer og publikasjoner om miljøet i Europa, for allmennheten så vel som for vårt mer spesialiserte publikum.

Noen av tjenestene som tilbys på nettstedet vårt, krever behandling av personopplysninger. På de sidene dette gjelder, vil du finne lenker som leder deg til nærmere opplysninger om behandlingen i de relevante personvernmeldingene i registeret vårt.

Her får du en generell oversikt over noen av måtene dette nettstedet behandler personopplysninger på, inkludert bruken av informasjonskapsler og sosiale medier.

Dine personopplysninger og vårt nettsted

 • EEA samler inn personopplysninger bare i den grad det er nødvendig for å oppfylle et bestemt formål i forbindelse med våre oppgaver som et byrå i Den europeiske union (som fastsatt i forordning (EF) nr. 401/2009).
 • Vi gjenbruker ikke opplysningene til andre formål enn det som er angitt.
 • Vi treffer tiltak for å garantere at opplysningene dine holdes oppdatert og behandles sikkert.
 • Under visse omstendigheter kan vi i henhold til regelverket utlevere opplysninger til tredjemann (for eksempel Det europeiske kontor for bedrageribekjempelse (OLAF), Revisjonsretten eller politiet) dersom det er nødvendig og står i forhold til lovlige, bestemte formål.
 • Vi videreformidler aldri dine personopplysninger for markedsføringsformål.
 • Du har rett til innsyn i dine egne personopplysninger og til å få dem rettet, og du har rett til når som helst å legge fram din sak for EUs datatilsyn (EDPS) (https://edps.europa.eu) om du mener at personvernrettighetene dine har blitt krenket.
 • Vi beholder ikke personopplysningene dine lenger enn det som er nødvendig for det formålet de ble samlet inn for.
 • Vi kan imidlertid beholde opplysningene lenger av historiske, statistiske eller vitenskapelige årsaker, med hensiktsmessige beskyttelsestiltak på plass.

Dine rettigheter når vi behandler dine personopplysninger

Når dine personopplysninger behandles av EEA, har du rett til å vite om det.

Du har rett til innsyn i opplysningene og til å få dem rettet umiddelbart hvis de er uriktige eller ufullstendige.

Du kan be om å få dem blokkert under visse forutsetninger.

Du kan også protestere på at de blir behandlet hvis du mener at behandlingen er urettferdig og ulovlig, og be om at de blir slettet.

Du kan anmode om at alle endringer over formidles til andre parter som har mottatt opplysningene om deg.

Du har også rett til ikke å være gjenstand for automatiserte beslutninger (som treffes av maskiner alene) som har betydning for deg, slik dette er definert i regelverket.

Disse rettighetene er kort beskrevet i artikkel 13-19 i gjeldende personvernforordning, forordning (EF) nr. 45/2001.

Du kan også lese veiledningen “Data protection at a glance” for å få mer informasjon.

Hvordan utøve dine personvernrettigheter hos EEA

 • Hvis EEA behandler personopplysninger om deg og du ønsker å utøve personvernrettighetene dine, sender du oss en anmodning skriftlig.
 • Du kan sende anmodningen din til EEA per brev i lukket konvolutt eller bruke søknadsskjemaet vårt[1].
 • Anmodningen bør inneholde en detaljert beskrivelse av opplysningene du ønsker innsyn i.
 • Du må legge ved kopi av et identifikasjonsdokument som legitimasjon, for eksempel pass, ID-kort eller førerkort. Dokumentet må inneholde et identifikasjonsnummer, utstedelsesstat, gyldighetstid og fullt navn.
 • Alle andre data i kopien av identifikasjonsdokumentet (for eksempel bilde, personlige kjennetegn, fødselsdato og fødested, adresse) vil ikke bli behandlet og kan derfor overstrykes.
 • Opplysningene i kopien av identifikasjonsdokumentet ditt vil bare bli brukt til å bekrefte identiteten din.
 • Dokumentet lagres i maksimalt tre måneder fra den datoen da anmodningen din ble mottatt.

 

Informasjon om informasjonskapsler og bruken av nettstedet

Hva er informasjonskapsler?

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på en brukers enhet (for eksempel datamaskin, nettbrett eller telefon) av et nettsted. 

Nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre sine tjenester eller for å samle statistikk.

Informasjonskapsler brukes vanligvis for å gi brukerne en mer personlig opplevelse, som når en nettjeneste husker brukerprofilen din uten at du må logge inn.

Når du besøker nettstedet vårt, samler vi inn visse opplysninger om nettlesingsopplevelsen din, blant annet IP-adresse, EEA-siden du besøkte, når du besøkte den og hvilken nettside du kom fra.

Disse opplysningene brukes så til å samle inn aggregert, anonym statistikk med henblikk på å forbedre tjenestene våre og forbedre brukeropplevelsen din.

Hvordan bruker vi informasjonskapsler?

Vi bruker øktbaserte og faste informasjonskapsler alt etter hvilket valg brukeren har gjort i forbindelse med samtykke til informasjonskapsler.

En øktbasert informasjonskapsel (også kjent som minnebaserte eller midlertidige informasjonskapsler) finnes bare i det midlertidige minnet til nettleseren så lenge brukeren navigerer på nettstedet. Nettlesere sletter vanligvis informasjonskapsler når brukeren lukker nettleseren. Øktbaserte informasjonskapsler lagres midlertidig i brukerens nettleser, og deres eneste formål er å ivareta brukerens valg om ikke å tillate faste informasjonskapsler.

Hvis du tillater det, bruker nettstedet også faste informasjonskapsler for å lagre brukerens preferanser og hente dem ut igjen ved senere besøk. En programinformasjonskapsel som inneholder brukerens samtykke til bruken av informasjonskapsler, lagres i brukerens nettleser i 11 måneder. Når denne tiden er omme, vil brukeren bli bedt om å gi sitt samtykke på nytt.

Til statistikkformål benytter EEA seg av Google Analytics, en nettanalysetjeneste levert av Google, Inc. ("Google"). Google Analytics bruker informasjonskapsler for å bistå EEAs nettstedsteam i analysen av hvordan brukerne bruker nettstedet. Opplysningene som informasjonskapselen samler inn om din bruk av nettstedet, overføres til og lagres av Google på deres servere. Analytics ivaretar personvernet ditt ved å fjerne den siste delen av IP-adressen før den brukes og lagres. Google bruker denne informasjonen til å evaluere din bruk av nettstedet, utarbeide rapporter om nettstedsaktivitet for nettstedsoperatører og tilby andre tjenester knyttet til nettstedsaktivitet og internettbruk. Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter når loven krever dette eller når slike tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google. Google vil ikke kople din IP-adresse til andre opplysninger som Google innehar. Du kan nekte bruk av informasjonskapsler ved å velge de relevante innstillingene i nettleseren din, men merk at dette kan medføre at du kanskje ikke får full funksjonalitet på dette nettstedet. Ved å samtykke til informasjonskapsler når du bruker dette nettstedet, samtykker du til at Google kan behandle opplysninger om deg på den måten og for de formål som er nevnt over.

Hvordan kontrollere informasjonskapsler?

Du kan kontrollere og/eller slette informasjonskapsler som du ønsker. Du finner nærmere opplysninger om dette på aboutcookies.org. Du kan slette alle informasjonskapsler som finnes på datamaskinen din, og du kan endre innstillingene i de fleste nettlesere slik at de ikke lagres i utgangspunktet. Da må du imidlertid kanskje tilpasse visse preferanser manuelt hver gang du besøker et nettsted, og enkelte tjenester eller funksjoner vil kanskje ikke virke.

Sosiale medier

Vi bruker sosiale medier til å presentere arbeidet vårt i mye brukte, moderne kanaler.

Våre offisielle kanaler på sosiale medier er oppført på dette nettstedet.

Du kan for eksempel se EEA-videoer som vi har lastet opp på YouTube-siden vår, og følge lenker fra nettstedet vårt til Twitter og LinkedIn.

Det opprettes ingen informasjonskapsler av at vi viser knapper for sosiale medier som kan kobles til disse tjenestene, når sider på vårt nettsted lastes inn på din datamaskin (eller andre enheter) eller av komponenter fra disse tjenestene som er innebygd på våre nettsider.

Alle de sosiale mediene har sine egne retningslinjer for hvordan de behandler dine personopplysninger når du bruker nettstedene deres. Hvis du for eksempel velger å se på en av videoene våre på YouTube, vil du bli bedt om eksplisitt samtykke til informasjonskapsler fra YouTube, og hvis du ser på Twitter-aktiviteten vår på Twitter, vil du bli bedt om eksplisitt samtykke til informasjonskapsler fra Twitter. Det samme gjelder for LinkedIn.

Hvis du har spørsmål eller bekymringer om bruken av dine personopplysninger, bør du lese personvernpolicyene nøye før du bruker dem.

 

 


[1] Last ned SØKNADSSKJEMAET FOR "UTØVELSE AV RETTIGHETER SOM REGISTRERT I HENHOLD TIL FORORDNING (EF) NR. 45/2001

Permalinks

Geographic coverage

Dokumenter handlinger