järgmine
eelmine
punktid

Üksikisikute kaitse isikuandmete töötlemisel EEA poolt põhineb Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrusel (EÜ) nr 45/2001.

Siin on mõningane üldteave. Käesoleva veebilehega seotud töötlemise eriteave on meie registris.

EEA veebileht on meie tähtsaim suhtlusvahend, millega edastame avalikkusele ja asjatundjatele teavet oma tegevusest, näiteks andmeid ja kaarte, näitajaid ja väljaandeid Euroopa keskkonna kohta.

Mõni meie veebilehel pakutavatest teenustest nõuab kasutajate isikuandmete töötlemist. Sellistel juhtudel on nendel lehekülgedel olemas lingid, millega saate isikuandmete töötlemise eriteavet, mis sisaldub meie registri asjakohastes andmekaitseteadetes.

Allpool on üldine ülevaade mõnest viisist, kuidas see veebileht töötleb teie isikuandmeid, kaasa arvatud küpsiste ja sotsiaalmeedia kasutamine.

Teie isikuandmete kogumine EEA veebilehel

 • EEA kogub teie isikuandmeid ainult ulatuses, mida on vaja konkreetse ülesande täitmiseks seoses EEA ülesannetega Euroopa Liidu ametina (mis on sätestatud määruses (EÜ) nr 401/2009).
 • EEA ei taaskasuta teavet muul eesmärgil, mis erineb märgitust.
 • EEA kehtestab meetmed, et tagada teie andmete ajakohasena hoidmine ja turvaline töötlemine.
 • Seaduses sätestatud teatud tingimustel võib EEA avaldada teie andmeid kolmandatele isikutele (näiteks Euroopa Pettustevastasele Ametile, Euroopa Kontrollikojale või õiguskaitseasutustele), kui see on konkreetsete seaduslike eesmärkide täitmiseks vajalik ja proportsionaalne.
 • EEA ei avalda kunagi teie isikuandmeid otseturunduse eesmärgil.
 • Teil on oma isikuandmetele juurdepääsu ja parandada laskmise õigus ning õigus pöörduda Euroopa Andmekaitseinspektori poole (https://edps.europa.eu) iga kord, kui arvate, et teie andmekaitseõigusi on rikutud.
 • EEA ei säilita teie isikuandmeid kauem, kui on vaja nende kogumise eesmärkide täitmiseks.
 • EEA võib siiski säilitada teie andmeid kauem ajaloolistel, statistilistel või teaduslikel eesmärkidel, kehtestades asjakohased kaitsemeetmed.

Teie õigused teie isikuandmete töötlemisel EEAs

Kui EEA töötleb teie isikuandmeid, on teil õigus seda teada.

Teil on andmetele juurdepääsu ja viivitamatu parandada laskmise õigus, kui andmed ei ole täpsed või täielikud.

Teil on õigus paluda teatud asjaoludel andmed tõkestada.

Samuti võite esitada vastuväite andmete töötlemise suhtes, kui arvate, et töötlemine on ebaõiglane ja ebaseaduslik, ning paluda nende kustutamist.

Teil on õigus taotleda, et eespool nimetatud muudatustest teatatakse teistele isikutele, kellele on teie andmeid avaldatud.

Teil on ka õigus, et teie suhtes ei tehta teid mõjutavaid automaatseid otsuseid (otsuseid, mida teevad ainult masinad), nagu on seadusega määratletud.

Need õigused on esitatud kehtiva andmekaitsemääruse (EÜ) nr 45/2001 artiklites 13–19.

Lisateave on ka meie juhendis „Andmekaitse ülevaade“.

Kuidas kasutada EEAs oma andmekaitseõigusi

 • Kui EEA töötleb teie isikuandmeid ja soovite kasutada oma andmekaitseõigusi, saatke meile kirjalik taotlus.
 • Võite saata taotluse EEA-le postiga suletud ümbrikus või kasutada meie taotlusvormi[1].
 • Teie taotluses peab olema nende andmete üksikasjalik kirjeldus, millele soovite juurdepääsu.
 • Oma isikusamasuse kinnitamiseks peate esitama identifitseerimisdokumendi, nt passi, ID-kaardi või juhiloa koopia. Dokumendil peab olema identifitseerimisnumber, välja andnud riik, kehtivusaeg ja teie täisnimi.
 • Identifitseerimisdokumendi koopial olevaid muid andmeid (nt foto, tundemärgid, sünnikuupäev ja -koht, aadress) ei töödelda ja need võib katta musta värviga.
 • Kasutame teie identifitseerimisdokumendi koopial olevaid andmeid range piiranguga: andmeid kasutatakse ainult teie isikusamasuse kontrollimiseks.
 • Dokumenti hoitakse maksimaalselt kolm kuud alates teie taotluse kättesaamisest.

 

Küpsiste poliitika / veebilehe kasutamise teave

Mis on küpsised?

Küpsised on lühikesed tekstifailid, mida veebileht hoiab kasutaja seadmes (nt arvutis, tahvelarvutis või telefonis). 

Küpsistega tagatakse veebilehe tehniline toimimine või kogutakse statistikat.

Tüüpiliselt pakutakse küpsistega ka kasutajale individuaalsemat kogemust näiteks sellega, et veebiteenus peab teie profiili meeles ja te ei pea järgmine kord uuesti sisse logima.

Kui külastate meie veebilehte, võime koguda mõningaid andmeid teie veebilehitsemise kogemuse kohta, nt teie IP-aadressi, teie külastatud EEA täpse lehekülje, külastusaja ja veebilehe, kust teid edasi suunati.

Nendest andmetest kogutakse anonüümseid statistilisi koondandmeid, et täiustada meie pakutavaid teenuseid ja teie kasutajakogemust.

Kuidas kasutame küpsiseid?

Kasutame seansi- ja püsiküpsiseid, et kajastada kasutaja nõustumist valitud küpsisega.

Seansiküpsis (mälusisene või ajutine küpsis) on ainult veebilehitseja ajutises mälus ajal, mil kasutaja liigub veebilehel. Veebilehitsejad kustutavad seansiküpsised tavaliselt siis, kui kasutaja veebilehitseja sulgeb. Seansiküpsised salvestatakse ajutiselt kasutaja veebilehitsejas ja nende ainus eesmärk on kajastada kasutaja valikut püsiküpsiseid mitte lubada.

Kui te need lubate, kasutab veebileht ka püsiküpsiseid, et salvestada kasutaja eelistus ja kasutada seda uuesti järgmiste külastuste ajal. Rakendusküpsist, mis sisaldab kasutaja positiivset vastust küpsiste kasutamisele, säilitatakse kasutaja veebilehitsejas 11 kuud. Hiljem küsitakse kasutajalt uuesti nõusolekut.

Statistika kogumiseks kasutab EEA ettevõtja Google, Inc. (Google) pakutavat veebianalüüsi teenust Google Analytics. Google Analyticsi küpsistega saab EEA veebirühm analüüsida, kuidas kasutavad kasutajad veebilehte. Küpsise loodud teave veebilehe kasutamise kohta saadetakse säilitamiseks Google’i serveritesse. Teie isikuandmete kaitsmiseks eemaldab Google Analytics teie IP-aadressi lõpu enne kasutamist ja salvestamist. Google hindab küpsiseteabe alusel veebilehe kasutamist, koostab veebilehtede käitajatele veebilehe toimingute aruandeid ning pakub muid teenuseid seoses veebilehe tegevuse ja interneti kasutamisega. Google võib edastada neid andmeid ka kolmandatele isikutele, kui seadus seda nõuab või kui kolmandad isikud töötlevad andmeid Google’i nimel. Google ei seosta teie IP-aadressi muude andmetega, mis on Google’i käsutuses. Küpsiste kasutamisest saab keelduda, kui valite veebilehitseja sobiva seadistuse, kuid juhime tähelepanu, et siis ei pruugi teil olla võimalik kasutada veebilehe kõiki funktsioone. Siin veebilehel liikudes ja küpsistega nõustudes annate nõusoleku, et Google töötleb teie andmeid eespool osutatud viisil ja otstarbel.

Kuidas küpsiseid kontrollida?

Soovi korral saate küpsiseid kontrollida ja/või kustutada – üksikasjalik teave on aadressil aboutcookies.org. Võite kustutada kõik teie arvutis juba olevad küpsised ja saate seadistada enamiku veebilehitsejaid nii, et küpsiseid ei paigaldata. Seda tehes võib siiski juhtuda, et peate iga kord veebilehte külastades seadistama mõningaid eelistusi käsitsi ning mõni teenus ja funktsioon ei pruugi toimida.

Sotsiaalmeedia

Kasutame sotsiaalmeediat, et tutvustada oma tegevust laialdaselt kasutatavate ja nüüdisaegsete kanalite kaudu.

Meie ametlikud sotsiaalmeediakanalid on loetletud siin veebilehel.

Võite näiteks vaadata EEA videoid, need laeme üles oma YouTube’i lehele, ja kasutada linke meie veebilehelt Twitterisse ja LinkedIni.

Meie veebilehtede laadimisel teie arvutisse (või muudesse seadmetesse) ei paigaldata meie sotsiaalmeedia nuppude ja meie veebilehtedel sisalduvate teenuste komponentide kaudu teie arvutisse nende teenustega ühendamiseks küpsiseid.

Igal suhtlusmeediakanalil on oma poliitika, kuidas töödeldakse teie isikuandmeid, kui külastate nende lehekülgi. Kui näiteks soovite vaadata meie videot YouTube’is, küsitakse teilt selgesõnalist nõusolekut YouTube’is küpsistega nõustumiseks; kui vaatate meie tegevust Twitteris, küsitakse teilt selgesõnalist nõusolekut Twitteri küpsistega nõustumiseks; sama kehtib LinkedIni kohta.

Kui soovite teada, kuidas need veebilehed teie isikuandmeid kasutavad, lugege enne nende kasutamist hoolikalt läbi nende isikuandmete kasutamise põhimõtted.

 

 


[1] Laadige alla TAOTLUSVORM „ANDMESUBJEKTI ÕIGUSTE KASUTAMINE VASTAVALT MÄÄRUSELE (EÜ) nr 45/2001

Permalinks

Geographic coverage

Tegevused dokumentidega