nästa
föregående
poster

Skyddet för enskilda då EEA behandlar personuppgifter regleras av Europarlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000.

Nedan tillhandahåller vi viss allmän information. Närmare information om behandlingen av uppgifter i samband med denna webbplats finns i vårt register.

EEA:s webbplats är vårt viktigaste kommunikationsverktyg. Via webbplatsen informerar vi såväl allmänheten som experter om vårt arbete och ger dem tillgång till våra data, kartor och indikatorer samt våra publikationer om miljön i Europa.

För en del av de tjänster som erbjuds på webbplatsen krävs att dina personuppgifter behandlas. I sådana fall innehåller sidorna i fråga länkar, som dirigerar dig direkt till särskild information om behandlingen som finns i relevant meddelande om skydd av personuppgifter i vårt register.

Nedan ges en allmän översikt över några av de sätt på vilka dina personuppgifter behandlas på denna webbplats samt över användningen av kakor och sociala medier.

Dina personuppgifter och vår webbplats

 • EEA samlar in dina personuppgifter endast i den mån det är nödvändigt för att uppnå specifika ändamål som har samband med de uppgifter vi tilldelats i egenskap av EU-organ (uppgifterna fastställs i förordning (EG) nr 401/2009).
 • Vi återanvänder inte informationen för andra ändamål än det som angetts.
 • Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter hålls aktuella och behandlas säkert.
 • På vissa villkor som anges i lagstiftning kan vi lämna ut dina uppgifter till tredje part (såsom Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, Europeiska revisionsrätten eller brottsbekämpande myndigheter), om detta är nödvändigt och står i proportion till lagliga, specifika syften.
 • Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter för direkt marknadsföring.
 • Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter och att få dem korrigerade samt rättighet att när som helst vända dig till Europeiska datatillsynsmannen (EDPS) (https://edps.europa.eu), om du anser att din rätt till skydd av personuppgifter har åsidosatts.
 • Vi behåller inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlas in.
 • För historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål kan vi emellertid behålla dina uppgifter längre och vidtar då lämpliga skyddsåtgärder.

Dina rättigheter när vi behandlar dina personuppgifter

När dina personuppgifter behandlas av EEA har du rätt att informeras om detta.

Du har rätt till tillgång till uppgifterna och rätt att utan dröjsmål få dem korrigerade om de är felaktiga eller ofullständiga.

Under vissa omständigheter kan du begära att få dem blockerade.

Du kan också invända mot att de behandlas, om du anser att behandlingen är oskälig och olaglig, och kan begära att de ska raderas.

Du kan begära att andra parter som dina personuppgifter har lämnats ut till informeras om ovannämnda ändringar.

Du har också rätt att inte blir föremål för automatiserade beslut (som fattas enbart av maskiner) som påverkar dig, om så medges enligt nationell rätt.

Dessa rättigheter fastställs i artiklarna 13–19 i förordning (EG) nr 45/2001 om skydd av personuppgifter.

Du kan också läsa vår vägledning Data protection at a glance för mer information.

Hur du utövar din rätt till skydd av personuppgifter vid EEA

 • Om EEA behandlar dina personuppgifter och du vill utöva din rätt till skydd av personuppgifter, vänligen sänd oss en skriftlig begäran.
 • Du kan sända din begäran till EEA med brev i ett förslutet kuvert eller använda vårt ansökningsformulär[1].
 • Din begäran bör innehålla en närmare beskrivning av vilka uppgifter du önskar få tillgång till.
 • Du måste tillhandahålla en kopia av en id-handling för att styrka din identitet, t.ex. ett pass, ett id-kort eller ett körkort. Av handlingen ska framgå id-nummer, utfärdande land, giltighetstid och ditt fullständiga namn.
 • Övriga uppgifter i kopian av id-handlingen (t.ex. foto, personliga kännetecken, födelsedatum, födelseplats, adress) kommer inte att behandlas och får därför döljas.
 • Vår användning av uppgifterna i kopian av din id-handling är strikt begränsad: uppgifterna används endast för att kontrollera din identitet.
 • Handlingen lagras under högst tre månader från dagen för mottagandet av din begäran.

 

Policy för kakor/Information om användningen av webbplatsen

Vad är kakor?

En kaka (cookie) är en liten textfil som en webbplats sparar på användarens utrustning (t.ex. en dator, pekplatta eller telefon). 

Kakor används för att en webbplats ska fungera tekniskt eller för att samla in statistik.

Kakor används vanligen också för att ge användaren en mer personlig upplevelse, t.ex. när en direkttjänst minns din användarprofil utan att du måste logga in.

När du besöker vår webbplats kan vi samla in vissa uppgifter om din informationssökning, såsom din IP-adress, vilken sida på webbplatsen du besökte när du besökte den och vilken webbplatssida du omdirigerades från.

Denna information används för att samla in aggregerad och anonym statistik i syfte att förbättra våra tjänster och din användarupplevelse.

Hur använder vi kakor?

Vi använder sessionskakor och permanenta kakor beroende på vilken typ av kakor användaren godkänner.

En sessionskaka (också kallad tillfällig kaka) sparas endast i webbläsarens temporära minne medan användaren surfar på webbplatsen. Sessionskakor raderas vanligen när användaren stänger webbläsaren. Sessionskakor sparas temporärt i användarens webbläsare och används endast om användaren valt att inte tillåta permanenta kakor.

Om du tillåter det, använder webbplatsen också permanenta kakor för att spara användarens val för framtida besök. En kaka som innehåller användarens medgivande till att kakor får användas lagras i användarens webbläsare under 11 månader. Efter 11 månader anmodas användaren att lämna sitt medgivande på nytt.

För att få fram statistik använder EEA Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder kakor som gör det möjligt för EEA:s webbgrupp att analysera hur användarna använder webbplatsen. Den information som kakan genererar om din användning av webbplatsen förs över till Google och lagras på dess servrar. För att skydda din integritet raderar Analytics den sista delen av din IP-adress innan den används och lagras. Google använder information från kakorna för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteten för webbplatsoperatörerna och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. Google kan även överföra denna information till tredje part, om det krävs enligt lag eller om tredje part behandlar informationen på Googles vägnar. Google kopplar inte din IP-adress till några andra uppgifter som Google innehar. Du kan neka användningen av kakor genom att välja vissa inställningar på din webbläsare, men observera att om du gör detta kanske du inte kan använda webbplatsens funktionalitet fullt ut. Genom att acceptera kakor när du surfar på vår webbplats samtycker du till att uppgifter om dig behandlas av Google på det sätt och för de ändamål som anges ovan.

Hur kan du kontrollera kakor?

Du kan kontrollera och/eller radera kakor efter eget val – läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som redan finns på din dator och de flesta webbläsare kan ställas in så att de inte tar emot några kakor. Det kan dock hända att du i så fall måste justera vissa inställningar manuellt varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Sociala medier

Vi använder sociala medier för att presentera vårt arbete via utbrett använda och moderna kanaler.

Våra officiella kanaler på sociala medier förtecknas här på webbplatsen.

Du kan t.ex. titta på videor från EEA som vi lägger upp på vår Youtubesida och följa länkar från vår webbplats till Twitter och Linkedin.

Sociala knappar på vår webbplats placerar inte kakor på din dator i syfte att koppla dig till dessa tjänster när våra webbplatssidor laddas ner på din dator (eller annan utrustning). Det gör inte heller komponenter från dessa tjänster som är inbäddade i våra webbsidor.

Alla kanaler på sociala medier har sin egen policy för hur de behandlar dina personuppgifter när du går in på deras webbplatser. Om du till exempel väljer att titta på en av våra videor på Youtube, kommer du att få frågan om du godtar att Youtube använder kakor. Om du läser vad vi twittrar, kommer du att få frågan om du godtar att Twitter använder kakor. Det samma gäller Linkedin.

Om du oroar dig över deras användning av personuppgifter eller har frågor, bör du noggrant läsa igenom deras integritetspolicy innan du använder deras tjänster.

 

 


[1] Ladda ner ANSÖKNINGSFORMULÄRET ”DEN REGISTRERADES UTÖVANDE AV SINA RÄTTIGHETER ENLIGT FÖRORDNING (EG) NR 45/2001

Permalinks

Geographic coverage

Dokumentåtgärder