kitas
ankstesnis
punktai

Asmenų apsauga, susijusi su EAA atliekamu asmens duomenų tvarkymu, reglamentuojama 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 45/2001.

Čia pateikiame tam tikrą bendrąją informaciją. Konkreti informacija apie su šia svetaine susijusių duomenų apdorojimą pateikta mūsų registre.

EAA svetainė yra mūsų svarbiausia komunikacijos priemonė. Joje pateikiame plačiajai visuomenei ir specialistams skirtą informaciją apie savo darbą, pavyzdžiui, duomenis ir žemėlapius, rodiklius ir publikacijas apie Europos aplinką.

Teikiant kai kurias mūsų svetainėje siūlomas paslaugas būtina tvarkyti jūsų asmens duomenis. Tokiais atvejais tinklalapiuose rasite nuorodas į konkrečią informaciją apie duomenų apdorojimą, pateiktą atitinkamuose mūsų registro pranešimuose apie duomenų apsaugą.

Čia pateikiame bendrąją apžvalgą apie kai kuriuos būdus, kaip šioje svetainėje apdorojami jūsų asmens duomenys, įskaitant slapukų ir socialinės žiniasklaidos naudojimą.

Jūsų asmens duomenys ir mūsų svetainė

 • EAA renka tik tą jūsų asmeninę informaciją, kurios reikia tam tikram tikslui, susijusiam su mūsų, kaip Europos Sąjungos agentūros, užduotimis (nustatytomis Reglamente (EB) Nr. 401/2009), pasiekti.
 • Nenaudojame informacijos kitu tikslu nei nurodytasis.
 • Imamės priemonių siekdami užtikrinti, kad jūsų duomenys būtų nuolat atnaujinami ir tvarkomi saugiai.
 • Esant tam tikroms įstatymuose nustatytoms sąlygoms galime atskleisti jūsų informaciją trečiosioms šalims (pavyzdžiui, Europos kovos su sukčiavimu tarnybai, Audito Rūmams ar teisėsaugos institucijoms), jei tai būtina ir proporcinga teisėtiems ir konkretiems tikslams.
 • Niekada neatskleisime jūsų asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais.
 • Turite teisę bet kuriuo metu susipažinti su savo asmenine informacija ir ją ištaisyti bei kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną (EDAPP) (https://edps.europa.eu), jei manote, kad buvo pažeistos jūsų duomenų apsaugos teisės.
 • Mes nelaikysime jūsų asmeninės informacijos ilgiau, nei būtina tikslams, kuriems ją surinkome, pasiekti.
 • Tačiau galime saugoti jūsų informaciją ilgesnį laikotarpį istoriniais, statistiniais ar moksliniais tikslais, taikydami atitinkamas apsaugos priemones.

Jūsų teisės tvarkant jūsų asmens duomenis

Kai jūsų asmeninė informacija apdorojama EAA, jūs turite teisę apie tai žinoti.

Turite teisę gauti informaciją ir nedelsdami ją ištaisyti, jei ši informacija netiksli ar neišsami.

Tam tikromis aplinkybėmis galite prašyti ją užblokuoti.

Taip pat galite prieštarauti, kad informacija būtų apdorojama, jei manote, jog informacija apdorojama nesąžiningai ir neteisėtai, ir galite paprašyti ją pašalinti.

Galite reikalauti, kad bet kuris iš pirmiau nurodytų pakeitimų būtų perduotas kitoms šalims, kurioms buvo atskleisti jūsų duomenys.

Taip pat turite teisę pasirinkti, kad jums nebūtų taikomi automatiniai sprendimai (kuriuos priima tik mašinos), kaip apibrėžta įstatymuose.

Šios teisės išdėstytos šiuo metu galiojančio duomenų apsaugos reglamento (EB) Nr. 45/2001 13–19 straipsniuose.

Daugiau informacijos galite rasti mūsų vadove „Duomenų apsaugos apžvalga“.

Kaip naudotis savo duomenų apsaugos teisėmis EAA

 • Jei EAA apdoroja jūsų asmens duomenis ir norėtumėte pasinaudoti savo duomenų apsaugos teisėmis, atsiųskite mums prašymą raštu.
 • Prašymą galite siųsti EAA paštu užantspauduotame voke arba užpildyti mūsų paraiškos formą[1].
 • Jūsų prašyme turėtų būti pateiktas išsamus duomenų, su kuriais norite susipažinti, aprašas.
 • Savo tapatybei patvirtinti turite pateikti asmens tapatybės dokumento, pavyzdžiui, paso, asmens tapatybės kortelės ar vairuotojo pažymėjimo, kopiją. Asmens tapatybės dokumente turi būti nurodytas asmens kodas, dokumentą išdavusi valstybė, galiojimo laikas ir jūsų vardas ir pavardė.
 • Visi kiti asmens tapatybės dokumento kopijoje pateikti duomenys (pavyzdžiui, nuotrauka, asmeninės ypatybės, gimimo data ir vieta, adresas) nebus apdorojami, todėl gali būti užtušuoti.
 • Jūsų asmens dokumente pateiktą informaciją galime naudoti tik su griežtais apribojimais – duomenys bus naudojami tik jūsų tapatybei nustatyti.
 • Dokumentas bus saugomas ne ilgiau kaip tris mėnesius nuo jūsų prašymo gavimo dienos.

 

Slapukų politika ir svetainės naudojimo informacija

Kas yra slapukai?

Slapukai – tai trumpos tekstinės naudotojo įrenginyje (pavyzdžiui, kompiuteryje, planšetiniame kompiuteryje arba telefone) svetainės saugomos rinkmenos. 

Slapukai naudojami techniniam svetainės veikimui užtikrinti arba statistiniams duomenims rinkti.

Slapukai taip pat dažniausiai naudojami tam, kad vartotojui būtų teikiamos individualiai pritaikytos paslaugos, pavyzdžiui, internetinė paslauga prisimena jūsų vartotojo profilį ir dėl to jums nereikia prisijungti.

Kai lankotės mūsų svetainėje, galime rinkti kai kuriuos duomenis apie jūsų naršymo patirtį, pavyzdžiui, jūsų IP adresą, aplankytą EAA tinklalapį, apsilankymo datą ir tinklalapį, iš kurio buvote peradresuotas.

Ši informacija naudojama suvestiniams ir anoniminiams statistiniams duomenims rinkti, siekiant pagerinti mūsų paslaugas ir vartotojų potyrius.

Kaip naudojame slapukus?

Naudojame seanso ir ilgalaikius slapukus, kurie atspindi vartotojo slapukų sutikimo pasirinkimą.

Seanso slapukas (dar vadinamas atminties slapuku arba trumpalaikiu slapuku) egzistuoja tik laikinojoje naršyklės atmintyje, kai vartotojas naršo svetainėje. Dažniausiai interneto naršyklės pašalina seansų slapukus, kai vartotojas uždaro naršyklę. Seanso slapukai laikinai saugomi vartotojo naršyklėje, o jų vienintelis tikslas – atspindėti vartotojo pasirinkimą nesutikti naudoti ilgalaikių slapukų.

Jei leisite, svetainė taip pat naudos ilgalaikius slapukus vartotojo pageidavimams išsaugoti ir jiems atkurti svetainėje lankantis kitą kartą. Programos slapukas, apimantis teigiamą vartotojo atsakymą dėl slapukų naudojimo, vartotojo naršyklėje saugomas 11 mėnesių. Pasibaigus šiam laikotarpiui vartotojo vėl bus paprašyta pateikti sutikimą.

Norėdama gauti statistinius duomenis EAA remiasi „Google Analytics“ – interneto analizės paslauga, kurią teikia „Google, Inc.“ („Google“). „Google Analytics“ naudoja slapukus, kad padėtų EAA žiniatinklio komandai analizuoti, kaip vartotojai naudoja svetainę. Slapukų sukurta informacija apie jūsų naudojimąsi svetaine bus perduodama į „Google“ serverius ir ten saugoma. Kad būtų apsaugomas jūsų privatumas, prieš naudodama ir saugodama „Google Analytics“ pašalina paskutinę jūsų IP adreso dalį. „Google“ naudos slapukų informaciją siekdama įvertinti, kaip naudojatės svetaine, parengti svetainės operatoriams ataskaitas apie svetainėje atliekamus veiksmus ir teikti kitas paslaugas, susijusias su svetainėje atliekamais veiksmais ir interneto naudojimu. „Google“ taip pat gali perduoti šią informaciją trečiosioms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba kai trečiosios šalys apdoroja informaciją „Google“ vardu. „Google“ nesies jūsų IP adreso su kitais savo turimais duomenimis. Galite atsisakyti naudoti slapukus pasirinkdami atitinkamas naršyklės nuostatas, tačiau jeigu atsisakysite slapukų, galbūt negalėsite naudotis visomis šios svetainės funkcijomis. Jeigu naršydami šioje svetainėje priimate slapukus, sutinkate, kad „Google“ apdorotų duomenis apie jus pirmiau nurodytais būdais ir tikslais.

Kaip valdyti slapukus?

Galite valdyti ir (arba) panaikinti slapukus – kaip pageidaujate; daugiau informacijos žr. aboutcookies.org. Galite panaikinti visus slapukus, kurie jau yra jūsų kompiuteryje, arba pakeisti daugumos naršyklių nuostatas taip, kad slapukai nebūtų saugomi. Tačiau jeigu nustatysite tokias nuostatas, gali tekti rankiniu būdu keisti kai kurias parinktis kiekvieną kartą, kai lankotės svetainėje, taip pat gali neveikti kai kurios paslaugos ir funkcijos.

Socialinė žiniasklaida

Naudojame socialinės žiniasklaidos priemones savo darbui pristatyti plačiai naudojamais šiuolaikiniais kanalais.

Mūsų oficialūs socialinės žiniasklaidos kanalai nurodyti šioje svetainėje.

Pavyzdžiui, galite žiūrėti EAA vaizdo įrašus, kuriuos įkeliame į savo „YouTube“ paskyrą, ir, spustelėję mūsų svetainėje pateiktas nuorodas, patekti į „Twitter“ ir „LinkedIn“.

Slapukai nekuriami rodant mūsų socialinės žiniasklaidos mygtukus, kuriuos spustelėjant galima prisijungti prie šių paslaugų, kai mūsų svetainės tinklalapiai įkeliami į jūsų kompiuterį (ar kitus prietaisus), arba iš šių paslaugų komponentų, integruotų į mūsų tinklalapius.

Kiekvienas socialinės žiniasklaidos kanalas turi savo politiką dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo, kai jungiatės prie jų svetainių. Pavyzdžiui, jei nuspręsite žiūrėti vieną iš mūsų vaizdo įrašų „YouTube“, būsite paprašytas pateikti aiškų sutikimą priimti „YouTube“ slapukus; jei norėsite peržvelgti mūsų „Twitter“ veiklą, jūsų paprašys aiškiai sutikti priimti „Twitter“ slapukus; tokia pat nuostata taikoma naudojant „LinkedIn“.

Jei turite klausimų, kaip šie kanalai naudoja jūsų asmens duomenis, prieš naudodamiesi jais atidžiai perskaitykite jų privatumo politiką.

 

 


[1] Atsisiųskite PRAŠYMO FORMĄ „DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS PAGAL REGLAMENTĄ (EB) Nr. 45/2001“

Permalinks

Geographic coverage

Dokumento veiksmai