Europos aplinkos agentūra neprisiima jokios atsakomybės už šiame tinklapyje pateiktą informaciją. Ši informacija nebūtinai atspindi oficialią EAA ar kitų Europos Bendrijos organų ar institucijų nuomonę.

Šiame tinklapyje pateikta medžiaga nebūtinai yra išsami, visapusiška, tiksli ir atnaujinta. Jame gali būti nuorodų į išorinių šaltinių tinklapius, kurių EAA tarnybos nekontroliuoja ir už kuriuos EAA neprisiima atsakomybės. Nei Europos aplinkos agentūra, nei joks asmuo ar įmonė, veikiantys Agentūros vardu, nėra atsakingi už šio tinklapio turinį ir galimą jo panaudojimą.

Mes siekiame, kad ši informacija būtų savalaikė ir tiksli. Pranešus apie klaidas, pasistengsime jas ištaisyti.

Prenumeratos
Registruotis jei norite gauti mūsų ataskaitas (spausdintines ir (arba) elektronines) ir kas ketvirtį leidžiamą e. naujienlaiškį.
Follow us
 
 
 
 
 
Europos aplinkos agentūra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Danija
Telefonas: +45 3336 7100