Отказ от поемане на отговорност

Смяна на език
Страница Последна промяна 03-06-2016

Европейската агенция по околна среда не поема никаква отговорност и никакви задължения по отношение на съдържащата се в този уеб-сайт информация, като тази информация не отразява непременно официалното мнение на ЕАОС или на други органи и институции на Европейските Общности.

Съдържащият се в този уеб-сайт материал не е непременно изчерпателен, пълен, точен и актуален, и е възможно да съдържа връзки към външни уеб-сайтове, над които службите на ЕАОС нямат контрол и за които ЕАОС не поема никаква отговорност. Нито Европейската агенция по околна среда, нито лица или фирми, действащи от името на Агенцията, не носят отговорност за съдържанието на този уеб-сайт и за възможното му използване.

Нашата цел е информацията да бъде винаги актуална и точна. Ако забележите някакви грешки, ние ще се опитаме да ги коригираме.

Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100