naslednji
prejšnji
zadetki

Evropska agencija za okolje (EEA) vzdržuje to spletišče za izboljšanje javnega dostopa do informacij o svojih dejavnostih. Naš cilj je zagotoviti pravočasnost in točnost teh informacij in gradiva. Če nas opozorite na napake, jih bomo poskušali popraviti. Kljub temu agencija ne prevzema nikakršne odgovornosti (med drugim za neposredno ali posledično izgubo ali škodo, ki lahko nastane vam in/ali tretjim osebam), ki izhaja iz informacij na tem spletišču ali nastane v zvezi z njimi. Informacije na spletišču agencije EEA ne izražajo nujno uradnega mnenja agencije ter drugih institucij in organov Evropske unije.

Gradivo na tem spletišču ni nujno izčrpno, popolno, točno ali posodobljeno in lahko vsebuje povezave na zunanja spletišča, nad katerimi službe agencije EEA nimajo nadzora in za katera ne prevzemajo odgovornosti. Niti agencija EEA niti nobena oseba ali družba, ki deluje v njenem imenu, ni odgovorna za vsebino tega spletišča in njeno morebitno uporabo.

Naš cilj je čim bolj zmanjšati število motenj zaradi tehničnih napak. Kljub temu so nekateri podatki ali informacije na tem spletišču morda bili ustvarjeni ali organizirani v datotekah ali oblikah, ki niso brez napak, zato agencija ne more zagotoviti, da bo delovanje njenega spletišča neprekinjeno oziroma da take težave nanj ne bodo vplivale. Agencija EEA ne sprejema nikakršne odgovornosti za take težave, ki nastanejo zaradi uporabe tega spletišča.

Permalinks

Geographic coverage

Akcije dokumenta