volgende
vorige
items

Het Europees Milieuagentschap (EEA) beoogt met deze website de toegang van het publiek tot informatie over zijn activiteiten te verbeteren. Onze betrachting is om deze informatie up-to-date en nauwkeurig te houden. Fouten die onder onze aandacht worden gebracht, zullen we proberen te herstellen. Het EEA aanvaardt echter geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, direct(e) of indirect(e) verlies of schade dat resp. die voor u en/of alle andere derden is ontstaan) die voortvloeit uit of verband houdt met de informatie op deze website. De informatie op de EEA-website geeft niet per definitie het officiële standpunt van het EEA en andere instellingen en organen van de Europese Unie weer.

De informatie op deze website is niet noodzakelijk volledig, nauwkeurig of up-to-date en kan links bevatten naar externe websites waarover het EEA geen zeggenschap heeft en waarvoor het ook geen verantwoordelijkheid aanvaardt. Noch het EEA, noch enige persoon of onderneming die namens het EEA optreedt, is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en voor het gebruik dat ervan gemaakt kan worden.

We proberen verstoringen door technische fouten zoveel mogelijk te beperken. Bij het aanmaken of structureren van gegevens of informatie op deze website kunnen evenwel fouten optreden en het EEA kan derhalve niet garanderen dat zijn dienstverlening niet verstoord zal worden of anderszins door dergelijke problemen beïnvloed zal worden. Het EEA aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor problemen die voortvloeien uit het gebruik van deze website.

Permalinks

Geographic coverage

Documentacties