Het Europees Milieuagentschap (EMA) kan geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op deze site verstrekte informatie aanvaarden. Deze informatie geeft niet noodzakelijkerwijs het officiële standpunt van het EMA of van andere instellingen en organen van de Europese Gemeenschappen weer.

Het materiaal op deze site is niet noodzakelijk alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt. Het kan koppelingen bevatten aan externe sites waarover de diensten van het EMA geen zeggenschap hebben en waarvoor het EMA geen verantwoordelijkheid draagt. Het Europees Milieuagentschap noch enige persoon of organisatie die namens het Agentschap handelt, is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Wij streven ernaar deze informatie op tijd aan te bieden en ervoor te zorgen dat de gegevens nauwkeurig zijn. Fouten die onder onze aandacht worden gebracht, proberen wij te corrigeren.

Abonnementen
Abonneren om onze verslagen (op papier en/of in elektronische vorm) en onze driemaandelijkse elektronische nieuwsbrief te ontvangen.
Volg ons
 
 
 
 
 
Europees Milieuagentschap (EMA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Denemarken
Telefoon: +45 3336 7100