Juridische mededeling

Pagina Laatst gewijzigd 24-07-2017

Tenzij anders aangegeven, is het toegestaan materiaal van de website van het Europees Milieuagentschap (EMA) dat diens eigendom is en waarvoor EMA het recht van gebruik heeft, gratis voor al dan niet commerciële doeleinden te gebruiken, op voorwaarde dat de bron wordt vermeld en het volledige item wordt weergegeven. Hergebruik van bepaalde gegevens kan afhankelijk zijn van een aantal voorwaarden. In dergelijke gevallen is bij het item een auteursrechtteken geplaatst of een andere vermelding van de specifieke voorwaarden.

Het beleid van het Europees Milieuagentschap inzake hergebruik is gebaseerd op Richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake het hergebruik van overheidsinformatie en het Besluit van de Commissie van 12 december 2011 over het hergebruik van haar documenten.

Het Europees Milieuagentschap aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het hergebruik van inhoud van zijn website.

Het logo is eigendom van het Europees Milieuagentschap en is ingeschreven bij de WIPO (Wereldorganisatie voor intellectuele eigendom). Het kan voor journalistieke doeleinden worden gereproduceerd, maar voor iedere andere vorm van gebruik moet vooraf toestemming van het Agentschap worden gevraagd. Het logo mag niet worden geknipt of anderszins gewijzigd dan in detail is aangegeven in de handleiding voor de bedrijfs identiteit van het EMA. Logo’s kunnen in diverse opmaak en talen worden gedownload van deze pagina.

Vragen over het hergebruik van de inhoud van de website van het Europees Milieuagentschap kunnen worden gericht aan copyrights@eea.europa.eu of aan Ove Caspersen, EEA, Kongens Nytorv 6, DK-1050 Kopenhagen K, tel. +45 33 36 71 00, fax +45 33 36 71 99.

Geographic coverage

Abonnementen
Abonneren om onze verslagen (op papier en/of in elektronische vorm) en onze driemaandelijkse elektronische nieuwsbrief te ontvangen.
Volg ons
 
 
 
 
 
Europees Milieuagentschap (EMA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Denemarken
Telefoon: +45 3336 7100