næste
forrige
emner

Copyright

Information, dokumenter og materiale, der er tilgængeligt på dette websted, og hvor EEA er indehaver af brugsretten, kan videreanvendes vederlagsfrit til kommercielle eller ikkekommercielle formål, forudsat EEA altid angives som den oprindelige kilde til materialet, og indholdets oprindelige betydning eller budskab ikke fordrejes. Kildeangivelsen skal fremgå af alle kopier af materialet. Videreanvendelse af indhold på EEA websted omfatter gengivelse, tilpasning og/eller distribution uanset anvendte midler og/eller format. Videreanvendelse af visse data kan være underlagt forskellige vilkår, og i så fald ledsages det pågældende materiale af et copyrightmærke eller anden henvisning til de særlige vilkår, der finder anvendelse. EEA påtager sig intet som helst ansvar for indhold fra tredjeparter. Tilladelse til gengivelse af materiale, som en tredjepart har ophavsretten til, skal derfor indhentes fra indehaveren af ophavsretten.

EEA’s politik for videreanvendelse følger:

EEA påtager sig intet  ansvar for videreanvendelse af indhold, som er tilgængeligt på dets websted.

EEA’s logo tilhører EEA og er registreret hos WIPO (Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret). Det må gengives i medierne til journalistiske formål, men al anden anvendelse heraf kræver forudgående samtykke fra EEA. Logoet må ikke beskæres eller ændres på anden vis, end hvad der er anvist i EEA’s manual for virksomhedsidentitet. Logoer i forskellige formater og på forskellige sprog kan downloades på denne side.

Alle forespørgsler om videreanvendelse af indholdet på EEA’s websted skal rettes til copyrights@eea.europa.eu eller til

Ove Caspersen, EEA
Kongens Nytorv 6
DK-1050 København K
Tlf.: +45 33 36 71 00
Fax: +45 33 36 71 99

 

Permalinks

Geographic coverage

Handlinger