sonraki
önceki
öğeler

Telif Hakkı Bildirimi

Copyright

Bu web sitesinde bulunan ve AÇA'nın kullanım hakkına sahip olduğu bilgiler, belgeler ve materyaller kamuya açıktır ve ticari veya ticari olmayan amaçlarla, önceden izin almaya gerek olmaksızın ücretsiz olarak yeniden kullanılabilir. Fakat, söz konusu materyalin asıl kaynağının AÇA olduğu her zaman belirtilmeli ve içeriğin asıl anlamı veya mesajı çarpıtılmamalıdır. Materyallerin her kopyasında yukarıda anıldığı şekilde AÇA asıl kaynak olarak gösterilmelidir. Hangi araçlar ve/veya format kullanılırsa kullanılsın, çoğaltma, uyarlama ve/veya dağıtım da AÇA web sitesindeki içeriğin yeniden kullanımı kapsamındadır. Bazı verilerin yeniden kullanımı, farklı şartlara tâbi olabilir ve böyle bir durumda ilgili öğenin beraberinde bir telif hakkı işareti veya bununla ilgili spesifik şartların belirtildiği başka bir ifade yer almalıdır. Yukarıda belirtilen izinler, üçüncü kişilerce sağlanan içerikler için geçerli değildir. Bunedenle, telif hakkı üçüncü bir kişiye ait olan belgeler için, çoğaltma izni ilgili telif hakkı sahibinden alınmalıdır.

AÇA'nın yeniden kullanım politikası, aşağıdaki direktiflere dayanmaktadır:

AÇA, kendi web sitesi üzerinden erişilebilir olan içeriğin yeniden kullanımı ile ilgili hiçbir sorumluluk veya mesuliyet kabul etmez.

Ajans logosu, AÇA'nın malıdır ve WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü) tarafından tescil edilmiştir. Ajans logosu  gazeticilik amaçlı medya tarafından çoğaltılabilir, fakat tüm diğer kullanımlarda Ajans'ın önceden izninin alınması gerekir. Logo, AÇA'nın kurumsal kimlik kitapçığında belirtilenin dışında başka hiçbir şekilde kırpılamaz veya değiştirilemez. Farklı formatlarda ve farklı dillerde indirilebilir biçimdeki logolara bu sayfadan ulaşılabilir.

AÇA web sitesinde bulunan içeriğin yeniden kullanımı hakkındaki sorular copyrights@eea.europa.eu veya aşağıdaki adrese gönderilmelidir:

Ove Caspersen, EEA,
Kongens Nytorv 6,
DK-1050 Copenhagen K
Tel +45 33 36 71 00
Faks + 45 33 36 71 99

 

Permalinks

Geographic coverage

Belge İşlemleri