næsta
fyrri
atriði

Höfundaréttur

Breyta tungumáli
Page Síðast breytt 20 Oct 2023
2 min read
Nema annað sé tekið fram er Umhverfisstofnun Evrópu (e. European Environment Agency - EEA) eigandi höfundarréttar og gagnagrunnsréttinda á þessari vefsíðu og innihalds hennar.

Copyright

Upplýsingar, skjöl og efni sem eru tiltæk á þessari vefsíðu og sem Umhverfisstofnun Evrópu hefur notkunarréttindi á, eru opinber og má endurnota án þess að sækja um sérstakt leyfi, án endurgjalds í viðskiptalegum tilgangi eða öðrum tilgangi, að því tilskildu að Umhverfisstofnun Evrópu sé alltaf auðkennd sem upprunaleg heimild efnisins og að upprunalegri merkingu eða skilaboðum innihaldsins sé ekki raskað. Slík auðkenning verður að vera með í hverju eintaki af efninu. Endurnotkun efnisins á vefsetri Umhverfisstofnunar Evrópu nær til fjölföldunar, aðlögunar og/eða dreifingar, óháð því hvaða leið og/eða snið er notað. Endurnotkun tiltekinna gagna getur verið háð mismunandi skilyrðum, og hvort hlutaðeigandi vörumerki sé varið höfundarréttarmerki eða hvort annað sé bundið af sérstökum skilyrðum sem tengjast efninu. Ofangreindar heimildir gilda ekki um efni sem þriðji aðila veitir. Þar af leiðandi gildir að fyrir skjöl þar sem höfundarréttur liggur hjá þriðja aðila, að sækja þarf leyfi til notkunar hjá handhafa höfundarréttar.

Reglur um endurnotkun Umhverfisstofnunar Evrópu eru eftirfarandi:

Umhverfisstofnun Evrópu tekur enga ábyrgð eða veitir tryggingu fyrir aðila sem kjósa að endurnýta efni sem er aðgengilegt á vefsíðu sinni.

Myndmerki stofnunarinnar er eign Umhverfisstofnunar Evrópu og er skráð hjá WIPO (World Intellectual Property Organization). Það má afrita það af fjölmiðlum í fréttaskyni, en öll önnur notkun þarf samþykki stofnunarinnar. Merkið má ekki vera klippt eða breytt á annan hátt en þann sem tilgreindur er í Auðkennishandbók Umhverfisstofnunar Evrópu. Hlaða má niður myndmerkjum á ýmsum sniðum og tungumálum á þessari síðu.

Fyrirspurnum um endurnotkun efnis á heimasíðu EEA skal beint til copyrights@eea.europa.eu, eða til

Ove Caspersen, EEA,
Kongens Nytorv 6,
DK-1050 København K
Tel +45 33 36 71 00
Fax + 45 33 36 71 99

 

Permalinks

Geographic coverage

Skjalaaðgerðir