Oikeudellinen huomautus

Sivu Viimeksi muokattu 24.07.2017

Jollei toisin ilmoiteta, EEA:n verkkosivuston – joka on Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) omaisuutta ja jonka käyttöoikeuksien haltija EEA on – sisällön käyttö on sallittua maksutta kaupallisiin tai ei-kaupallisiin tarkoituksiin, jos lähde mainitaan ja jos koko artikkeli jäljennetään. Tiettyjen tietojen uudelleenkäyttöä voivat koskea erilaiset ehdot, ja jos näin on, kyseiseen artikkeliin on liitetty tekijänoikeusmerkki tai muu maininta siihen liittyvistä erityisehdoista.

EEA:n menettely noudattaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2003/98/EY julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä Euroopan unionissa ja komission 12 päivänä joulukuuta 2011 antamaa päätöstä komission asiakirjojen uudelleenkäytöstä.

EEA ei ole millään tavoin vastuussa verkkosivustollaan olevan sisällön uudelleenkäytöstä.

Ympäristökeskuksen logo on EEA:n omaisuutta ja se on rekisteröity Maailman henkisen omaisuuden järjestössä (WIPO). Viestintävälineet voivat käyttää sitä journalistisiin tarkoituksiin, mutta kaikkeen muuhun käyttöön vaaditaan ympäristökeskukselta ennakkoon saatu lupa. Logosta ei saa leikata pois osia eikä sitä saa muuttaa millään muulla tavoin kuin EEA:n identiteettiä koskevassa käsikirjassa EEA's corporate identity manual esitetään. Logon voi ladata eri muodoissa ja eri kielillä tältä sivustolta.

Mahdolliset kysymykset EEA:n verkkosivuston sisällön uudelleenkäytöstä tulisi lähettää osoitteeseen copyrights@eea.europa.eu tai Ove Caspersen, EEA, Kongens Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, puh. +45 33 36 71 00, faksi +45 33 36 71 99.

Geographic coverage

Tilaukset
${kirjaudu} saadaksesi raporttejamme (paperitulosteena ja/tai elektronisesti) ja neljännesvuosittain ilmestyvän e-uutiskirjeen.
Seuraa meitä
 
 
 
 
 
Euroopan ympäristökeskus (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Tanska
Puhelinnumero +45 3336 7100