Právní upozornění

Stránka Poslední změna 24.07.2017

Pokud není uvedeno jinak, opakované použití obsahu webových stránek Evropské agentury pro životní prostředí (EEA), které jsou majetkem EEA a na které EEA vlastní uživatelská práva, je povoleno zdarma pro komerční i nekomerční účely pod podmínkou uvedení zdroje a reprodukce úplného znění daného materiálu. Opakované použití některých údajů může podléhat odlišným podmínkám – v takovém případě je u daného materiálu uveden symbol autorských práv nebo jiné konkrétní podmínky, které se na něj vztahují.

Politika EEA ohledně opakovaného použití vychází ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES o opakovaném použití informací veřejného sektoru v Evropské unii a z rozhodnutí Komise ze dne 12. prosince 2011 o opakovaném použití dokumentů Komise.

EEA vylučuje jakoukoli odpovědnost související s opakovaným použitím obsahu dostupného na jejích webových stránkách.

Logo EEA je jejím vlastnictvím a je zapsáno u organizace WIPO (Světové organizace duševního vlastnictví). Sdělovací prostředky mohou logo reprodukovat pro účely žurnalistiky, pro všechna ostatní použití je však třeba předchozí souhlas EEA. Případné oříznutí nebo úpravu loga lze provést pouze v souladu s ustanoveními Příručky EEA k její identitě. Logo EEA je možné si stáhnout v různých formátech a jazycích na této stránce.

Jakékoli případné dotazy týkající se opakovaného použití obsahu webových stránek EEA zašlete na e-mailovou adresu copyrights@eea.europa.eu, nebo se obraťte na pana Ove Caspersena, EEA, Kongens Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, tel.+45 33 36 71 00, fax +45 33 36 71 99.

Geographic coverage

Přihlášení k odběru
Registrace, abyste dostávali naše zprávy (v tištěné a/nebo elektronické podobě) a čtvrtletní elektronický zpravodaj.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100