další
předchozí
položky

Oznámení k ochraně autorských práv

Copyright

Informace, dokumenty a materiály, které jsou k dispozici na těchto webových stránkách a u kterých je agentura EEA vlastníkem užívacích práv, jsou veřejné a mohou být opětovně použity – bez předchozího svolení, bezplatně a pro komerční i nekomerční účely – za předpokladu, že agentura EEA je vždy uvedena jako původní zdroj příslušného materiálu a že nedojde ke zkreslení původního významu nebo sdělení daného obsahu. Toto musí být uvedeno v každé kopii materiálu. Opětovné použití obsahu webových stránek agentury EEA zahrnuje reprodukci, adaptaci a/nebo distribuci bez ohledu na použitý prostředek a/nebo formát. Opětovné použití některých údajů může podléhat určitým podmínkám, přičemž v takovém případě jsou v daném materiálu uvedena autorská práva nebo jinak zmíněny specifické podmínky, které se na ně vztahují. Výše uvedená povolení se nevztahují na obsah poskytnutý třetími stranami. U dokumentů, k nimž drží autorská práva třetí strana, je tedy nutné získat povolení k reprodukci od držitele autorských práv.

Politika agentury EEA, která se týká opakovaného použití, vychází ze:

Agentura EEA vylučuje jakoukoli odpovědnost související s opakovaným použitím obsahu dostupného na jejích webových stránkách.

Logo agentury je jejím vlastnictvím a je zapsáno u organizace WIPO (Světové organizace duševního vlastnictví). Sdělovací prostředky mohou logo reprodukovat pro účely žurnalistiky, pro všechna ostatní použití je však třeba předchozí souhlas agentury. Logo může být oříznuto či jakkoliv upraveno pouze v souladu s ustanoveními Příručky agentury EEA o korporátní identitě. Logo agentury je možné si stáhnout v různých formátech a jazycích na této stránce.

Jakékoli případné dotazy týkající se opakovaného použití obsahu webových stránek agentury EEA zašlete na e-mailovou adresu copyrights@eea.europa.eu, nebo se obraťte přímo na příslušného pracovníka agentury:

Ove Caspersen, EEA,
Kongens Nytorv 6,
DK-1050 Copenhagen K
tel. +45 33 36 71 00
fax + 45 33 36 71 99

 

Permalinks

Geographic coverage

Akce dokumentů