următorul
anteriorul
articole

Aviz privind drepturile de autor

Copyright

Informațiile, documentele și materialele disponibile pe acest site și pentru care AEM deține drepturile de utilizare sunt publice și pot fi reutilizate cu titlu gratuit, fără a fi necesară o autorizare prealabilă, în scopuri comerciale sau necomerciale, cu condiția să se menționeze de fiecare dată că AEM este sursa originală a materialelor și să nu se distorsioneze sensul sau mesajul inițial al conținutului. Menționarea sursei trebuie inclusă în fiecare copie a materialelor. Reutilizarea conținutului site-ului AEM include reproducerea, adaptarea și/sau distribuția, indiferent de mijloacele utilizate și/sau de formatul utilizat. Este posibil ca reutilizarea anumitor date să fie supusă altor condiții, caz în care materialele respective sunt însoțite de simbolul drepturilor de autor sau de altă mențiune a condițiilor specifice care li se aplică. Condițiile de autorizare sus-menționate nu se aplică și în cazul conținutului furnizat de părți terțe. Prin urmare, în cazul documentelor pentru care dreptul de autor aparține unei terțe părți, autorizarea reproducerii trebuie obținută de la titularul dreptului de autor.

Politica AEM de reutilizare a informațiilor este conformă cu:

  • Directiva 2003/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind reutilizarea informațiilor din sectorul public în întreaga Uniune Europeană;
  • Decizia Comisiei din 12 decembrie 2011 privind reutilizarea documentelor Comisiei;
  • Directiva 2013/37/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 de modificare a Directivei 2003/98/CE privind reutilizarea informațiilor din sectorul public.

AEM își declină orice răspundere pentru reutilizarea conținutului accesibil pe site-ul său.

Logoul agenției este proprietatea AEM și este înregistrat la OMPI (Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale). Poate fi reprodus de mass-media în scopuri jurnalistice, dar orice altă utilizare necesită aprobarea prealabilă a agenției. Logoul nu poate fi trunchiat sau modificat în alt fel decât cel indicat în Manualul identității instituționale a AEM. Logourile descărcabile în diferite formate și limbi se găsesc pe această pagină.

Întrebările legate de reutilizarea conținutului site-ului AEM trebuie trimise la copyrights@eea.europa.eu sau la

Mr Ove Caspersen, EEA,
Kongens Nytorv 6,
DK-1050 Copenhagen K
Tel +45 33 36 71 00
Fax + 45 33 36 71 99

 

Permalinks

Geographic coverage

Acţiuni asupra documentului