next
previous
items

Обавештење о ауторским правима

Change language
Страна Last modified 20.10.2023.
1 min read
Уколико није наведено другачије, Европска агенција за животну средину (ЕЕА) је власник ауторских права и права над базама података на овој интернет страници и над садржајем.

Copyright

Информације, документи и материјали доступни на овој интернет страници, над којима ЕЕА има право коришћења,  јавни су и могу се поново користити без претходне дозволе, без надокнаде, у комерцијалне и некомерцијалне сврхе, под условом да се ЕЕА увек наведе као оригинални извор материјала и да оригинални смисао или оригинална порука нису промењени. Такво навођење мора бити садржано у сваком примерку материјала. Поновно коришћење садржаја са интернет странице ЕЕА укључује репродукцију, адаптацију и/или дистрибуцију, без обзира на коришћено средство и/или формат. Поновно коришћење одређених података може да подлеже различитим условима и, ако је то случај, предметна ставка мора да буде праћена жигом или другим навођењем посебних услова који се односе на њу. Горенаведене дозволе се не односе на садржај kojи иcпopyчујy трећa  лица. Стога, за документе чиjи cy власници ауторских права трећа лица, дозволу за репродукцију треба прибавити од носиоца ауторских права.

Политика ЕЕА о поновном коришћењу је следећа:

ЕЕА не прихвата никакву одговорност за поновно коришћење садржаја који су доступни на интернет страници.

Логотип Агенције је власништво ЕЕА и регистрован је у Светскoj организацији за интелектуалну својину (ВИПО). Медији имају право репродукције логотипа у новинарске сврхе, али све друге употребе захтевају претходну сагласност Агенције. Логотип се не сме прилагођавати или мењати на било који други начин осим онако како је детаљно описано у Приручнику ЕЕА о корпоративном идентитету. Логотипи доступни за преузимање у различитим форматима и на различитим језицима могу се пронаћи на овој страници.

Све упите о поновном коришћењу садржаја са интернет странице ЕЕА пошаљите на copyrights@eea.europa.eu, или на

Mr Ove Caspersen, EEA,
Kongens Nytorv 6,
DK-1050 Copenhagen K
Тел: +45 33 36 71 00
Факс: + 45 33 36 71 99

 

Permalinks

Geographic coverage

Document Actions