Pravno obaveštenje

Страна Last modified 24.07.2017.

Ukoliko nije drugačije naznačeno, ponovno korišćenje sadržaja na veb-sajtu Evropske agencije za životnu sredinu, koji je vlasništvo Evropske agencije za životnu sredinu (EEA) i za koji ona ima prava korišćenja, dozvoljeno je bez plaćanja ikakve naknade u komercijalne i nekomercijalne svrhe, pod uslovom da se navede izvor i da se reproduktuje cela stavka. Ponovno korišćenje određenih podataka može biti predmet različitih uslova, te ako je to slučaj, predmetna stavka je propraćena žigom ili su posebni uslovi u vezi s njom navedeni na drugi način.

Politika Evropske agencije za životnu sredinu sledi Direktivu 2003/98/EZ Evropskog parlamenta i Saveta u vezi s ponovnom upotrebom informacija nastalih u javnom sektoru širom Evropske unije i Odluku Komisije od 12. decembra 2011. o ponovnoj upotrebi dokumenata Komisije.

Evropska agencija za životnu sredinu ne prihvata nikakvu odgovornost niti obavezu u vezi s ponovnom upotrebom sadržaja dostupnog na svom veb-sajtu.

Logotip Agencije je vlasništvo Agencije za životnu sredinu i registrovan je u Svetskoj organizaciji za intelektualnu svojinu (WIPO). Mediji ga mogu reprodukovati u svrhe novinarstva, a za svaku drugu upotrebu potreban je prethodni pristanak Agencije. Logotip ne sme biti rezan ili menjan ni na koji drugi način osim kako je detaljno opisano u Priručniku o korporativnom identitetu Agencije za životnu sredinu. Logotipovi koji se mogu preuzeti u različitim formatima i na različitim jezicima nalaze se na ovoj stranici.

Sva pitanja u vezi s ponovnom upotrebom sadržaja na sajtu Evropske agencije za životnu sredinu treba poslati na copyrights@eea.europa.eu, ili g. Ove Kaspersenu (Ove Caspersen), EEA, Kongens Nytorv 6, DK-1050 Kopenhagen K, Tel +45 33 36 71 00, Faks +45 33 36 71 99.

Geographic coverage

Subscriptions
Sign up to receive our reports (print and/or electronic) and quarterly e-newsletter.
Follow us
 
 
 
 
 
European Environment Agency (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Phone: +45 3336 7100