Pravno obvestilo

Stran Zadnja sprememba 24.07.2017

V kolikor ni drugače navedeno, se lahko vsebina spletišča Evropske agencije za okolje (EEA), ki je njena last in za katero ima pravice do njene uporabe, brezplačno ponovno uporabi v komercialne ali nekomercialne namene, če se navede vir in se vsebina reproducira v celoti. Za ponovno uporabo določenih podatkov lahko veljajo drugačni pogoji, v takem primeru se zadevno vsebino označi z znakom za avtorske pravice, razen če ni drugače navedeno.

Za ponovno uporabo vsebine spletišča EEA veljata Direktiva 2003/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ponovni uporabi informacij javnega sektorja in Sklep Komisije z dne 12. decembra 2011 o ponovni uporabi dokumentov Komisije.

Agencija EEA ne prevzema nobene odgovornosti za ponovno uporabo vsebine, ki je dostopna na njenem spletišču.

Logotip agencije je prav tako njena last in je registriran pri Svetovni organizaciji za intelektualno lastnino (WIPO). Mediji ga lahko reproducirajo v novinarske namene, za vsako drugo vrsto uporabe pa je treba od agencije pridobiti predhodno soglasje.  Logotip se ne sme obrezati ali kakor koli drugače spremeniti, kot je podrobneje opisano v Priročniku o vizualni podobi agencije EEA. Logotipe v različnih oblikah in jezikih lahko prenesete s te spletne strani.

Vsa vprašanja o ponovni uporabi vsebine spletišča agencije EEA lahko  pošljete na naslov copyrights@eea.europa.eu ali Oveju Caspersenu na poštni naslov: EEA, Kongens Nytorv 6, DK-1050 København, Tel.: +45 33 36 71 00, Faks: +45 33 36 71 99.

Geographic coverage

Naročnine
Vpis za prejemanje naših poročil (v tiskani in/ali elektronski obliki) in četrtletnega e-glasila.
Spremljajte nas
 
 
 
 
 
Evropska agencija za okolje (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Danska
Telefon: +45 3336 7100