naslednji
prejšnji
zadetki

Copyright

Informacije, dokumenti in gradivo, ki so na voljo na tem spletišču in za katere ima agencija EEA pravico do uporabe, so javni in se lahko brezplačno ponovno uporabijo brez predhodnega dovoljenja v komercialne ali nekomercialne namene, če se vedno navede, da je agencija EEA izvorni vir gradiva, ter če se izvorni pomen ali sporočilo vsebine ne izkrivi. Ta izjava mora biti navedena na vsakem posameznem izvodu gradiva. Pravila glede ponovne uporabe vsebine spletišča agencije EEA zajemajo reprodukcijo, prilagoditev in/ali distribucijo, ne glede na uporabljena sredstva in/ali obliko. Za ponovno uporabo določenih podatkov lahko veljajo drugačni pogoji, v tem primeru pa je zadevna vsebina označena z znakom za avtorske pravice ali drugo navedbo posebnih pogojev, ki veljajo. Zgornja dovoljenja ne veljajo za vsebino, ki jo prispevajo tretje osebe. Zato je treba dovoljenje za reprodukcijo dokumentov, katerih imetniki avtorskih pravic so tretje osebe, pridobiti od njih.

Za ponovno uporabo vsebine spletišča agencije EEA veljajo:

Agencija EEA ne prevzema nobene odgovornosti za ponovno uporabo vsebine, ki je dostopna na njenem spletišču.

Logotip agencije je prav tako njena last in je registriran pri Svetovni organizaciji za intelektualno lastnino (WIPO). Mediji ga lahko reproducirajo v novinarske namene, za vsako drugo vrsto uporabe pa je treba od agencije pridobiti predhodno soglasje. Logotip se ne sme obrezati ali kakor koli drugače spremeniti, kot je podrobneje opisano v Priročniku o celostni podobi agencije EEA. Logotipe v različnih oblikah in jezikih lahko prenesete s te spletne strani.

Vsa vprašanja v zvezi s ponovno uporabo vsebine spletišča agencije EEA lahko pošljete na elektronski naslov copyrights@eea.europa.eu ali na spodnji naslov:

Ove Caspersen, EEA,
Kongens Nytorv 6,
DK-1050 Copenhagen K
Tel.: +45 33 36 71 00
Telefaks: + 45 33 36 71 99

 

Permalinks

Geographic coverage

Akcije dokumenta