Klauzula prawna

Strona Ostatnio modyfikowane 2017-07-24

O ile nie postanowiono inaczej, ponowne wykorzystanie zamieszczonych na stronie EEA informacji, stanowiących własność Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) i których prawo użytkowania przysługuje EEA, jest bezpłatne do celów komercyjnych lub niekomercyjnych pod warunkiem podania źródła i powielenia tekstu w całości. Ponowne wykorzystanie niektórych danych może podlegać różnym warunkom i w takim przypadku przy określonym tekście widnieje znak praw autorskich lub w inny sposób wspomniane są określone warunki z nim związane.

Podstawą polityki EEA w sprawie ponownego wykorzystywania informacji jest dyrektywa 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego Unii Europejskiej i decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie ponownego wykorzystywania dokumentów Komisji.

EEA nie ponosi w jakikolwiek sposób odpowiedzialności za ponowne wykorzystywanie informacji zamieszczonych na stronie internetowej.

Logo Agencji stanowi własność  EEA i jest zarejestrowane przez WIPO (Światowa Organizacja Własności Intelektualnej). Logo może być wykorzystywane w mediach przez dziennikarzy, ale wszelkie inne użycie wymaga wcześniejszej zgody Agencji. Logo nie można przycinać ani poprawiać w jakikolwiek inny sposób niż określony w podręczniku tożsamości instytucjonalnej. Logo do pobrania w różnych formatach i w różnych językach znajduje się na tej stronie.

Wszelkie pytania dotyczące ponownego wykorzystania informacji zamieszczonych na stronie internetowej EEA należy kierować na adres: copyrights@eea.europa.eu lub do: Ove Caspersen, EEA, Kongens Nytorv 6,1050 Kopenhaga K, Dania, tel. +45 33 36 71 00, faks +45 33 36 71 99.

Geographic coverage

Prenumeraty
Zarejestruj się, aby otrzymywać nasze raporty (w formie drukowanej i/lub elektronicznej) oraz kwartalne e-biuletyny
Śledź nasze działania
 
 
 
 
 
Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhaga K
Dania
Telefon: +45 3336 7100