Правна бележка

Страница Последна промяна 24-07-2017

Освен ако не е указано друго,  повторното използване на съдържание от интернет страницата на ЕАОС, което е собственост на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) и за което ЕАОС държи права на ползване, е разрешено безплатно за търговски и нетърговски цели, при условие че е посочен източникът  и информацията е възпроизведена в цялост. По отношение на повторното използване на някои данни е възможно да са приложими различни условия и ако случаят е такъв, въпросната информация се придружава от знак за авторски права или друг вид упоменаване на конкретните условия, свързани с нея.

Политиката на ЕАОС относно повторното използване на данни е съобразена с Директива 2003/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно повторната употреба на информация в обществения сектор на територията на Европейския съюз и с Решение на Комисията от 12 декември 2011 г. относно повторната употреба на документи на Комисията.

ЕАОС не поема отговорност за повторното използване на съдържание, достъпно на интернет страницата на Агенцията.

Логото на Агенцията е собственост на ЕАОС и е регистрирано в СОИС (Световна организация за интелектуална собственост). То може да бъде възпроизведено от медиите за журналистически цели, но за всяка друга употреба е необходимо предварителното съгласие на Агенцията. Логото не може да бъде изрязвано или видоизменяно освен по начин, който е описан в Наръчника на ЕАОС относно институциалната идентичност. Лога в различни формати и на различни езици могат да бъдат изтегляни на тази страница .

За въпроси относно повторното използване на съдържание от интернет страницата на ЕАОС пишете на copyrights@eea.europa.eu или до Ove Caspersen, EEA, Kongens Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, тел. +45 33 36 71 00, факс +45 33 36 71 99.

Geographic coverage

Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
 
 
 
 
 
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100