Teisinis pranešimas

Puslapis Paskutinį kartą keista 2017-07-24

Jei nenurodyta kitaip, Europos aplinkos agentūros (EAA) svetainės informaciją, kuri yra jos nuosavybė ar kuri disponuoja jos naudojimo teise, pakartotinai naudoti komercinėms ar nekomercinėms reikmėms leidžiama nemokamai, nurodžius šaltinį ir atgaminus visą informacijos tekstą. Pakartotiniam tam tikrų duomenų naudojimui gali būti taikomos įvairios sąlygos ir tokiu atveju informacija pažymima autorių teisių ženklu ar prie jos nurodomos konkrečios tos informacijos naudojimo sąlygos.

EAA informacijos pakartotinio naudojimo politika grindžiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/98/EB dėl viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo Europos Sąjungoje ir 2011 m. gruodžio 12 d. Komisijos sprendimu dėl pakartotinio Komisijos dokumentų naudojimo.

EAA neprisiima jokios atsakomybės ar įsipareigojimų už jos svetainėje pateiktos informacijos pakartotinį naudojimą.

Agentūros logotipas užregistruotas Pasaulinėje intelektinės nuosavybės organizacijoje (PINO) ir yra EAA nuosavybė. Jį galima naudoti žurnalistiniais tikslais, o visiems kitiems naudojimo tikslams reikia gauti išankstinį agentūros sutikimą. Logotipą draudžiama apkarpyti ar kitaip modifikuoti, išskyrus kaip nurodyta EAA organizacijos tapatybės vadove. Parsisiunčiamus įvairaus formato logotipus įvairiomis kalbomis rasite šiame puslapyje.

Visais klausimais dėl pakartotinio EAA svetainėje pateiktos informacijos naudojimo kreiptis adresu copyrights@eea.europa.eu ar į Ove Caspersen, EEA, Kongens Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Tel. +45 33 36 71 00, Faks. +45 33 36 71 99.

Geographic coverage

Prenumeratos
Registruotis jei norite gauti mūsų ataskaitas (spausdintines ir (arba) elektronines) ir kas ketvirtį leidžiamą e. naujienlaiškį.
Follow us
 
 
 
 
 
Europos aplinkos agentūra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Danija
Telefonas: +45 3336 7100