kitas
ankstesnis
punktai

Copyright

Šioje svetainėje esanti informacija, dokumentai ir kita medžiaga, kurią Europos aplinkos agentūra turi teisę naudoti, yra vieša ir gali būti pakartotinai naudojama be išankstinio leidimo komercinėms ar nekomercinėms reikmėms nemokamai, su sąlyga, kad EAA nurodoma kaip šaltinis ir išlaikoma turinio pirminė prasmė ar mintis. Tokios nuostatos pripažinimas turi būti įtrauktas į kiekvieną atgamintos informacijos dokumentą. Pakartotinis EAA svetainės turinio naudojimas apima turinio atgaminimą, pritaikymą ir (arba) platinimą, nepriklausomai nuo naudojamų priemonių ir (arba) formato. Pakartotiniam tam tikrų duomenų naudojimui gali būti taikomos įvairios sąlygos ir tokiu atveju informacija pažymima autorių teisių ženklu ar prie jos nurodomos konkrečios tos informacijos naudojimo sąlygos. Aukščiau nurodyti leidimai netaikomi trečiųjų šalių pateiktam turiniui. Todėl norint atgaminti dokumentus, kurių autorių teisės priklauso trečiosioms šalims, būtina gauti autorių teisių turėtojo leidimą.

EAA informacijos pakartotinio naudojimo politika grindžiama:

EAA neprisiima jokios atsakomybės ar įsipareigojimų už jos svetainėje pateiktos informacijos pakartotinį naudojimą.

Agentūros logotipas užregistruotas Pasaulinėje intelektinės nuosavybės organizacijoje (PINO) ir yra EAA nuosavybė. Jį gali naudoti žiniasklaida žurnalistiniais tikslais, o visiems kitiems naudojimo tikslams reikia gauti išankstinį agentūros sutikimą. Logotipą draudžiama apkarpyti ar kitaip modifikuoti, išskyrus kaip nurodyta EAA organizacijos tapatybės vadove. Parsisiunčiamus įvairaus formato logotipus įvairiomis kalbomis rasite šiame puslapyje.

Visais klausimais dėl pakartotinio EAA svetainėje pateiktos informacijos naudojimo kreiptis adresu copyrights@eea.europa.eu arba

Mr Ove Caspersen, EEA,
Kongens Nytorv 6,
DK-1050 Copenhagen K
Tel. +45 33 36 71 00
Faks. + 45 33 36 71 99

 

Permalinks

Geographic coverage

Dokumento veiksmai