Νομική επισήμανση

Σελίδα Τελευταία τροποποίηση : 24/07/2017

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, η  χρήση του περιεχομένου του δικτυακού τόπου του ΕΟΠ που αποτελεί ιδιοκτησία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) και του οποίου τα δικαιώματα χρήσης κατέχει ο ΕΟΠ, επιτρέπεται χωρίς χρέωση για εμπορικούς και μη εμπορικούς σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι αναφέρεται η πηγή και ότι πρόκειται για πλήρη αναπαραγωγή του εκάστοτε στοιχείου.  Η χρήση συγκεκριμένων δεδομένων   ενδεχομένως να υπόκειται σε διαφορετικές προϋποθέσεις και, σε αυτήν την περίπτωση, τα δεδομένα  συνοδεύονται  από το σύμβολο πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλη μνεία των ειδικών προϋποθέσεων που τα αφορούν.

Η πολιτική χρήσης δεδομένων του ΕΟΠ διέπεται από την οδηγία 2003/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την απόφαση της Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 2011 για την χρήση πληροφοριών της Επιτροπής.

Ο ΕΟΠ δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την  χρήση του περιεχομένου που διατίθεται στον δικτυακό του τόπο από άλλους.

Το λογότυπο του Οργανισμού είναι ιδιοκτησία του ΕΟΠ και είναι καταχωρισμένο στην ΠΟΔΙ (Παγκόσμια Οργάνωση Διανοητικής Ιδιοκτησίας). Επιτρέπεται η αναπαραγωγή του από τα Μέσα για δημοσιογραφικούς σκοπούς, αλλά για οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτείται η προηγούμενη συγκατάθεση του Οργανισμού. Το λογότυπο δεν πρέπει να μεταβάλλεται ως προς τις διαστάσεις του ούτε να τροποποιείται κατά οποιονδήποτε τρόπο πέραν όσων αναφέρονται στο Εγχειρίδιο θεσμικής ταυτότητας του ΕΟΠ. Το λογότυπο είναι διαθέσιμο για μεταφόρτωση σε διάφορες μορφές και γλώσσες σε αυτήν τη σελίδα.

Τυχόν ερωτήματα σχετικά με την χρήση του περιεχομένου του δικτυακού τόπου του ΕΟΠ πρέπει να αποστέλλονται στη διεύθυνση copyrights@eea.europa.eu, ή στον κ. Ove Caspersen, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: EEA, Kongens Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Τηλ: +45 33 36 71 00, Φαξ: +45 33 36 71 99.

Geographic coverage

Συνδρομές
Εγγραφή για να λαμβάνετε τις εκθέσεις μας (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή) και το τριμηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο μας.
Ακολουθήστε μας
 
 
 
 
 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100