Παραίτηση από κάθε ευθύνη

Σελίδα Τελευταία τροποποίηση : 09/03/2018

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτόν δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα την επίσημη θέση του ΕΟΠ ή των λοιπών θεσμικών οργάνων και οργανισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Τα στοιχεία που περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο δεν είναι απαραιτήτως πλήρη, ακριβή και ενημερωμένα ενώ ενδεχομένως συνδέονται με εξωτερικές ιστοθέσεις μη ελεγχόμενες από τις υπηρεσίες του ΕΟΠ, για τις οποίες ο ΕΟΠ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος καθώς και κάθε πρόσωπο ή εταιρεία που ενεργεί για λογαριασμό του ουδεμία ευθύνη φέρουν για το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τρόπου και της ενδεχόμενης χρήσης αυτού.

Στόχος μας είναι να παρέχουμε έγκαιρες και ακριβείς πληροφορίες. Εάν επισημανθούν σφάλματα, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για τη διόρθωσή τους.

Συνδρομές
Εγγραφή για να λαμβάνετε τις εκθέσεις μας (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή) και το τριμηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο μας.
Ακολουθήστε μας
 
 
 
 
 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100