seuraava
edellinen
kohdat

Euroopan ympäristökeskus (EYK) ylläpitää tätä sivustoa parantaakseen yleisön mahdollisuuksia saada tietoa keskuksen toiminnasta. Tavoitteemme on, että sivuston tiedot ja aineisto ovat ajan tasalla ja oikeita. Pyrimme korjaamaan meille ilmoitetut virheet. EYK ei kuitenkaan ole vastuussa tai vahingonkorvausvelvollinen mistään vahingosta, joka voi johtua tämän sivuston tiedoista tai liittyä niihin, mukaan lukien mahdolliset suorat tai välilliset vahingot sivuston käyttäjälle ja/tai jollekin kolmannelle osapuolelle. EYK:n tällä sivustolla antamat tiedot eivät välttämättä vastaa EYK:n ja muiden Euroopan unionin toimielinten ja elinten virallista näkemystä.

Tällä sivustolla esitettävä aineisto ei ole välttämättä kattavaa, täydellistä, virheetöntä eikä ajantasaista. Siihen saattaa sisältyä linkkejä ulkopuolisille sivustoille, jotka eivät ole EYK:n valvonnassa ja joista EYK ei ota vastuuta. EYK tai mikään sen puolesta toimiva henkilö tai yritys ei ole vastuussa tämän sivuston sisällöstä ja sen käytöstä.

EYK pyrkii minimoimaan teknisistä ongelmista aiheutuvat häiriöt. Sivusto voi kuitenkin sisältää tietoja, jotka on voitu luoda tai muotoilla sellaisiksi tiedostoiksi tai tiedostomuodoiksi, jotka eivät ole virheettömiä, eikä EYK voi taata, ettei sen palvelu keskeydy tai etteivät tällaiset ongelmat vaikuta palveluun muilla tavoin. EYK ei vastaa ongelmista, joita tällaisista ongelmista voi johtua sivuston käyttäjille.

Permalinks

Geographic coverage

tallenna toimenpiteet