Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) provozuje tyto webové stránky, aby zlepšila přístup veřejnosti k informacím o  činnostech agentury. Naším cílem je uchovávat tyto informace a materiály tak, aby byly aktuální a správné. V případě zjištění chyb se budeme snažit je odstranit. Agentura EEA však vylučuje jakoukoli odpovědnost (včetně např. přímých či následných ztrát a škod, které mohou vzniknout vám anebo třetí straně) vyplývající z informací na těchto stránkách nebo s nimi související. Informace, které agentura EEA poskytuje na těchto stránkách, nemusí nutně vyjadřovat oficiální stanovisko agentury EEA a jiných institucí a orgánů Evropské unie.

Materiály na těchto stránkách nutně nemusejí být vyčerpávající, úplné, přesné nebo aktuální a mohou obsahovat odkazy na externí stránky, nad nimiž útvary agentury EEA nemají žádnou kontrolu a za které agentura EEA nepřebírá žádnou odpovědnost. Agentura EEA ani jakákoli osoba nebo společnost jednající jejím jménem neodpovídají za obsah těchto stránek a za způsob využití těchto stránek.

Naší snahou je minimalizovat problémy způsobené technickými chybami. Některé údaje či informace na našich stránkách však mohly být vytvořeny nebo strukturovány v souborech nebo formátech, které nejsou bezchybné, a agentura EEA nemůže zaručit, že její služby nebudou v důsledku těchto problémů přerušeny či jinak ovlivněny. Agentura EEA vylučuje jakoukoli odpovědnost související s těmito problémy, jež by mohly vzniknout v důsledku používání těchto stránek.

Akce dokumentů
Help us build a better climate and energy portal

We are looking at ways to keep you informed about the most important data and developments about climate and energy in the EU.

Help us by taking this survey!

Přihlášení k odběru
Registrace, abyste dostávali naše zprávy (v tištěné a/nebo elektronické podobě) a čtvrtletní elektronický zpravodaj.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100