dalje
prethodno
stavke

Europska agencija za okoliš (EEA) održava ovu internetsku stranicu kako bi poboljšala pristup informacijama o svojim aktivnostima. Naš je cilj održavati ove informacije pravodobnima i točnima. Budemo li upozoreni na pogreške, nastojat ćemo ih ispraviti. Međutim, EEA ne prihvaća nikakvu odgovornost ili obvezu (uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo kakve izravne, neizravne ili posljedične gubitke ili štetu koja može nastati vama i/ili bilo kojoj trećoj strani) koja proizlazi iz informacija na ovoj internetskoj stranici ili je s njima povezana. Informacije koje EEA pruža na ovoj internetskoj stranici nužno ne odražavaju službeno mišljenje EEA-e i drugih institucija i tijela Europske unije.

Materijal na ovoj internetskoj stranici nije nužno sveobuhvatan, cjelovit, točan ili ažuran i može sadržavati poveznice na vanjske internetske stranice i servise nad kojima službe EEA nemaju kontrolu i za koje EEA ne preuzima nikakvu odgovornost. Za sadržaje objavljene na ovoj internetskoj stranici i njihovu moguću uporabu nije odgovorna ni EEA ni bilo koja osoba ili tvrtka koje djeluju u njezino ime.

Naš je cilj svesti na minimum smetnje uzrokovane tehničkim pogreškama. Međutim, neki podaci ili informacije na ovoj internetskoj stranici mogu biti izrađeni ili strukturirani u datotekama ili formatima koji nisu bez pogrešaka te EEA ne može jamčiti da njezine usluge neće biti prekinute ili na drugi način zahvaćene takvim problemima. EEA ne prihvaća nikakvu odgovornost u vezi s takvim problemima koji nastanu kao posljedica posjeta ovoj internetskoj stranici.

Permalinks

Geographic coverage

Radnje vezane za dokument