następne
poprzednie
pozycje

Ochrona praw osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych przez EEA podlega przepisom rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r.

Prezentujemy tu pewne ogólne informacje o przetwarzaniu danych osobowych na naszej stronie, a bardziej szczegółowe znajdują się w naszym rejestrze.

Strona internetowa EEA jest naszym najważniejszym narzędziem komunikacji. Tutaj prezentujemy nasze prace, takie jak dane i mapy, wskaźniki i publikacje, dotyczące środowiska w Europie, skierowane zarówno do ogółu społeczeństwa, jak i bardziej wyspecjalizowanych odbiorców.

Niektóre z usług oferowanych na naszej stronie wymagają przetwarzania Twoich danych osobowych. W takich przypadkach w odpowiednich miejscach udostępnione są linki przekierowujące do szczegółowych informacji w naszym rejestrze odnośnie przetwarzania danych.

Prezentujemy tu ogólny zarys niektórych sposobów, w jakie na naszej stronie internetowej przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym w ramach plików cookies i mediów społecznościowych.

Twoje dane osobowe i nasza strona internetowa

 • EEA gromadzi Twoje dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do osiągnięcia konkretnego celu, związanego z wypełnianiem naszych zadań jako agencji Unii Europejskiej (które są ustanowione w rozporządzeniu (WE) nr 401/2009).
 • Nie wykorzystujemy ponownie tych informacji do celów innych niż wskazane.
 • Wprowadzamy niezbędne środki w celu zapewnienia aktualności i bezpiecznego przetwarzania Twoich danych.
 • Możemy, na określonych warunkach wskazanych w przepisach, ujawniać Twoje informacje osobom trzecim (takim jak Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych, Trybunał Obrachunkowy lub organy ścigania), jeżeli jest to konieczne i proporcjonalne do zgodnych z prawem, określonych celów.
 • Nigdy nie udostępnimy Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 • Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawy i prawo do odwołania się do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD) (https://edps.europa.eu) w dowolnym momencie, jeżeli uważasz, że Twoje prawa związane z ochroną danych osobowych zostały naruszone.
 • Twoje dane osobowe są przechowywane nie dłużej, niż jest to konieczne do celów, dla których zostały zgromadzone.
 • Możemy jednak przechowywać Twoje dane przez dłuższy czas w celach archiwalnych, statystycznych lub naukowych z odpowiednimi zabezpieczeniami.

Twoje prawa podczas przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych

Masz prawo wiedzieć, kiedy Twoje dane są przetwarzane przez EEA.

Masz prawo dostępu do danych i ich sprostowania bez zbędnej zwłoki, jeżeli są niedokładne lub niekompletne.

W określonych okolicznościach możesz żądać ich zablokowania.

Możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych, jeżeli uważasz, że przetwarzanie to jest nieuczciwe i niezgodne z prawem, i zażądać ich usunięcia.

Możesz zażądać powiadomienia osób trzecich, którym ujawniono Twoje dane, o powyższych zmianach.

Masz również prawo, zgodnie z obowiązującymi przepisami, do niepodlegania automatycznym decyzjom (podejmowanym wyłącznie przez maszyny) dotyczącym Ciebie.

Prawa te określone są w obecnie obowiązującym rozporządzeniu (WE) nr 45/2001 o ochronie danych osobowych art. 13–19.

Możesz również zapoznać się z naszym przewodnikiem „Ochrona danych osobowych w skrócie”, aby uzyskać więcej informacji.

Jak korzystać ze swoich praw dotyczących ochrony danych w EEA

 • Jeżeli EEA przetwarza Twoje dane osobowe i chciał(a)byś skorzystać ze swoich praw dotyczących ochrony danych, prosimy o przesłanie pisemnego wniosku.
 • Wniosek możesz przesłać do EEA pocztą w zaklejonej kopercie lub skorzystać z naszego formularza[1].
 • Wniosek powinien zawierać szczegółowy opis danych, do których chcesz uzyskać dostęp.
 • Musisz złożyć kopię dokumentu tożsamości, np. paszportu, dowodu osobistego lub prawa jazdy, aby potwierdzić swoją tożsamość. Dokument musi zawierać numer identyfikacyjny, kraj wydania, okres ważności i Twoje pełne imię i nazwisko.
 • Wszelkie inne dane zawarte w kopii dokumentu tożsamości (np. zdjęcie, cechy osobiste, data i miejsce urodzenia, adres) nie będą przetwarzane i mogą być zaczernione.
 • Nasze wykorzystanie informacji zawartych w kopii dokumentu tożsamości jest ściśle ograniczone - dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu weryfikacji tożsamości.
 • Dokument przechowywany będzie przez okres maksymalnie trzech miesięcy od daty otrzymania wniosku.

 

Polityka cookies / informacje o korzystaniu ze strony

Czym są pliki cookies?

Pliki cookies to krótkie pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu użytkownika (np. na komputerze, tablecie czy telefonie) przez stronę internetową. 

Służą do technicznego funkcjonowania strony internetowej lub do gromadzenia statystyk.

Pliki cookies są zazwyczaj używane również do zapewniania bardziej spersonalizowanych  usług dla użytkownika, np. kiedy portal internetowy pamięta Twój profil użytkownika bez konieczności logowania się przez Ciebie.

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, możemy gromadzić pewne dane dotyczące przeglądania, takie jak adres IP, strona EEA, którą odwiedziłeś/-aś, kiedy miały miejsce odwiedziny i z jakiej strony internetowej zostałeś/-aś przekierowany/-a.

Informacje te służą do gromadzenia zagregowanych i anonimowych statystyk, mających na celu ulepszenie naszych usług i zapewnienie lepszej efektywności.

Jak korzystamy z plików cookies?

Korzystamy z sesyjnych, tj. tymczasowych, oraz z trwałych plików cookies, aby odzwierciedlić wybór użytkownika dotyczący zgody na pliki cookies.

Tymczasowe pliki cookies (zwane również in-memory cookies lub przejściowymi plikami cookies) istnieją tylko w pamięci tymczasowej przeglądarki, w czasie gdy użytkownik korzysta ze strony. Przeglądarki internetowe zazwyczaj usuwają tymczasowe pliki cookies, gdy użytkownik zamyka przeglądarkę. Sesyjne pliki cookies są tymczasowo zachowywane w przeglądarce użytkownika i ich jedynym celem jest odzwierciedlenie wyboru użytkownika dotyczącego braku zgody na trwałe pliki cookies.

Jeżeli wyrazisz na to zgodę, przeglądarka korzysta również z trwałych plików cookies, aby zachować preferencje użytkownika i wykorzystać je przy kolejnych wizytach. Trwałe pliki cookies aplikacji, zawierające zgodę użytkownika na korzystanie z tych plików, przechowywane są w przeglądarce użytkownika przez 11 miesięcy. Po upływie tego okresu użytkownik zostaje poproszony o ponowne wyrażenie zgody.

Do zbierania statystyk EEA korzysta z Google Analytics - sieciowej usługi analitycznej dostarczanej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics korzysta z plików cookies, aby ułatwić zespołowi ds. usług sieciowych EEA analizowanie tego, jak użytkownicy korzystają ze strony. Informacje wygenerowane przez pliki cookies, dotyczące korzystania przez Ciebie ze strony, zostają przekazane do Google i przechowywane na jego serwerach. Aby chronić twoją prywatność, Google Analytics usuwa ostatnią część Twojego adresu IP przed jego wykorzystaniem i przechowaniem. Google korzysta z informacji wynikających z plików cookies w celu oceny korzystania przez Ciebie ze strony, sporządzania raportów z aktywności na stronie dla jej operatorów i świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane przepisami prawa lub gdy takie osoby trzecie przetwarzają dane w imieniu Google. Google nie łączy Twojego adresu IP z żadnymi innymi danymi posiadanymi przez Google. Możesz odmówić zgody na korzystanie z plików cookies poprzez wybranie odpowiednich ustawień przeglądarki; należy jednak pamiętać, że może to spowodować niemożność korzystania z pełnej funkcjonalności strony internetowej. Akceptując pliki cookies podczas odwiedzania tej strony, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych przez Google w sposób i do celów wskazanych powyżej.

Jak kontrolować pliki cookies?

Możesz kontrolować lub usuwać pliki cookies w dowolny sposób – szczegóły znajdziesz pod adresem aboutcookies.org. Możesz usunąć wszystkie pliki cookies, które znajdują się już na Twoim komputerze, a w większości przeglądarek możesz zatrzymać ich instalowanie. Jeżeli to zrobisz, może okazać się jednak konieczne dostosowywanie pewnych ustawień za każdym razem, gdy odwiedzasz stronę, i niektóre usługi lub funkcje mogą nie działać.

Media społecznościowe

Korzystamy z mediów społecznościowych, aby prezentować naszą pracę za pośrednictwem powszechnych i nowoczesnych kanałów.

Nasze oficjalne kanały na portalach mediów społecznościowych są wymienione na stronie.

Przykładowo – możesz obejrzeć materiały wideo EEA, które przesyłamy na nasz kanał na YouTube, i skorzystać z linków do portali Twitter i LinkedIn.

Pliki cookies nie są instalowane poprzez przyciski mediów społecznościowych kierujące do tych serwisów, w momencie kiedy nasza strona ładuje się na Twoim komputerze (lub innym urządzeniu), ani poprzez elementy pochodzące z tych serwisów osadzone na naszej stronie.

Każdy z kanałów mediów społecznościowych używanych przez EEA ma swoją politykę prywatności dotyczącą sposobu, w jaki przetwarza dane osobowe podczas użytkowania ich stron. Na przykład, jeżeli zechcesz obejrzeć jeden z naszych filmów na YouTube, zostaniesz poproszony/-a o akceptację plików cookies serwisu YouTube; jeżeli będziesz obserwować naszą aktywność na Twitterze, będziesz musiał(a) wyrazić zgodę na pliki cookies serwisu Twitter; to samo dotyczy serwisu LinkedIn.

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania odnośnie wykorzystania przez te strony Twoich danych osobowych, przed skorzystaniem z ich usług powinieneś zapoznać się z ich politykami prywatności.

 

 


[1] Pobierz FORMULARZ WNIOSKU „WYKONYWANIE PRAW OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 45/2001

Permalinks

Geographic coverage

Akcje Dokumentu