volgende
vorige
items

De bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door het EEA is geregeld bij Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000.

Hieronder vindt u algemene informatie over dit onderwerp. In ons Register vindt u specifieke informatie over verwerkingen die verband houden met deze website.

De EEA-website is ons belangrijkste communicatiemiddel. Op deze website communiceren we zowel met het algemene publiek als met specifiekere doelgroepen van deskundigen over ons werk, zoals onze gegevens en onze kaarten, onze indicatoren en onze publicaties over het milieu in Europa.

Sommige diensten op onze website vereisen de verwerking van uw persoonsgegevens. In deze gevallen bevatten de betreffende pagina's links naar specifieke informatie over de verwerking van de relevante verklaringen inzake gegevensbescherming in ons Register.

Hier wordt een algemeen overzicht geboden van enkele manieren waarop uw persoonsgegevens op deze website worden verwerkt, met inbegrip van het gebruik van cookies en sociale media.

Uw persoonsgegevens en onze website

 • Het EEA verzamelt uw persoonsgegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is voor het bereiken van een specifiek doel dat verband houdt met onze taken als een agentschap van de Europese Unie (deze worden vermeld in Verordening (EG) nr. 401/2009).
 • Deze informatie zal niet opnieuw worden gebruikt voor een ander dan het aangegeven doel.
 • We hebben maatregelen getroffen die waarborgen dat uw gegevens up-to-date worden gehouden en veilig worden verwerkt.
 • Onder bepaalde wettelijk omschreven omstandigheden kunnen we uw informatie aan derden bekendmaken (zoals het Europees Bureau voor fraudebestrijding, de Europese Rekenkamer of rechtshandhavingsinstanties) indien dit noodzakelijk en proportioneel is voor rechtmatige, specifieke doeleinden.
 • We maken uw persoonsgegevens nooit bekend voor doeleinden van direct marketing.
 • U hebt het recht van inzage en rectificatie met betrekking tot uw persoonsgegevens, alsmede het recht om u te allen tijde tot de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) (https://edps.europa.eu) te wenden indien u van mening bent dat uw rechten op het gebied van gegevensbescherming geschonden zijn.
 • We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze verzameld zijn.
 • We kunnen uw gegevens echter langer bewaren voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden, mits passende waarborgen worden geboden.

Uw rechten wanneer we uw persoonsgegevens verwerken

U hebt het recht te weten wanneer het EEA uw persoonsgegevens verwerkt.

U hebt het recht op inzage en onmiddellijke rectificatie van deze gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn.

In bepaalde omstandigheden kunt u verzoeken uw gegevens af te schermen.

U kunt tevens bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens indien u van mening bent dat de verwerking onredelijk en onwettig is, en verzoeken om deze gegevens te wissen.

U kunt verzoeken om bovenstaande veranderingen te communiceren aan andere partijen aan wie uw gegevens bekend zijn gemaakt.

U hebt het recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluiten (uitsluitend door machines genomen) waaraan voor u gevolgen zijn verbonden, zoals wettelijk omschreven.

Deze rechten worden uiteengezet in artikel 13 tot en met 19 van de huidige verordening gegevensbescherming, te weten Verordening (EG) nr. 45/2001.

Voor meer informatie kunt u tevens onze gids over gegevensbescherming, ‘Data protection at a glance’, raadplegen.

Uw rechten op het gebied van gegevensverwerking bij het EEA uitoefenen

 • Indien het EEA uw persoonsgegevens verwerkt en u uw rechten op het gebied van gegevensverwerking wenst uit te oefenen, dient u ons een schriftelijk verzoek hiertoe te sturen.
 • U kunt uw verzoek per post in een verzegelde envelop aan het EEA sturen of gebruik maken van ons formulier[1].
 • Uw verzoek dient een gedetailleerde beschrijving te bevatten van de gegevens die u wenst in te zien.
 • U moet tevens een kopie van een identificatiedocument verstrekken, zoals een paspoort, identiteitskaart of een rijbewijs, zodat uw identiteit kan worden vastgesteld. Dit document moet een identificatienummer, het land van uitgifte, de geldigheidsduur en uw volledige naam bevatten.
 • Alle andere gegevens in de kopie van het identificatiedocument (bijv. foto, persoonlijke kenmerken, geboortedatum en -plaats, adres) worden niet verwerkt en mogen derhalve onleesbaar worden gemaakt.
 • Het gebruik van de informatie in de kopie van uw identificatiedocument is aan strikte beperkingen onderhevig: de gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw identiteit vast te stellen.
 • Het document wordt opgeslagen gedurende maximaal drie maanden gerekend vanaf de datum van ontvangst van uw verzoek.

 

Cookiebeleid/Informatie over het gebruik van deze website

Wat zijn cookies?

Cookies zijn tekstbestandjes die door een website op een apparaat van de gebruiker (zoals een computer, tablet of telefoon) worden geplaatst. 

Cookies worden gebruikt ten behoeve van de technische werking van een website of om statistische gegevens te verzamelen.

Cookies worden doorgaans ook gebruikt om de gebruiker een meer gepersonaliseerde ervaring te kunnen bieden, bijvoorbeeld wanneer een onlinedienst uw gebruikersprofiel herkent, waardoor u niet meer hoeft in te loggen.

Als u onze website bezoekt, kunnen we gegevens verzamelen over uw gebruik van de website, zoals uw IP-adres, de door u bezochte EEA-pagina's, het moment waarop u de website heeft bezocht en de website waarvandaan u naar de EEA-website bent doorverwezen.

Deze informatie wordt gebruikt om geaggregeerde en anonieme statistische gegevens te verzamelen, die gebruikt worden om onze diensten te verbeteren en de gebruiker een betere ervaring te bieden.

Hoe gebruiken we cookies?

We maken gebruik van sessiecookies en permanente cookies om weer te geven in welke mate de gebruiker toestemming voor cookies geeft.

Een sessiecookie (ook wel "in- memory cookie" of "transient cookie" genoemd) wordt uitsluitend opgeslagen in het tijdelijke geheugen van de internetbrowser terwijl de gebruiker op de website surft. Normaliter wissen internetbrowsers deze sessiecookies wanneer de gebruiker de browser afsluit. Sessiecookies worden tijdelijk opgeslagen in het geheugen van de browser van de gebruiker en hebben uitsluitend tot doel de keuze van de gebruiker met betrekking tot het al dan niet toestaan van permanente cookies te registreren.

Wanneer u deze cookies toestaat, gebruikt de website ook permanente cookies om de voorkeuren van de gebruiker op te slaan en deze tijdens diens volgende bezoek weer op te halen. In de internetbrowser van de gebruiker zal gedurende 11 maanden een zogeheten "applicatiecookie" worden opgeslagen dat de instemming van de gebruiker met het gebruik van cookies bevat. Na afloop van deze periode zal de gebruiker opnieuw worden gevraagd om zijn/haar toestemming te geven.

Voor het verzamelen van statistische gegevens maakt het EEA gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google, Inc. ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van cookies met behulp waarvan het webteam van het EEA kan analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De met het cookie verkregen informatie over uw gebruik van de website wordt naar Google gestuurd en door Google op haar servers opgeslagen. Ter bescherming van uw privacy verwijdert Analytics het laatste gedeelte van uw IP-adres, voordat dit wordt gebruikt en opgeslagen. Google gebruikt informatie uit de cookies om na te gaan hoe u de website gebruikt, rapporten over websiteactiviteiten op te stellen voor websitebeheerders en andere diensten met betrekking tot websiteactiviteiten en internetgebruik te leveren. Google kan deze informatie aan derden doorgeven indien dit wettelijk verplicht is of indien die derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet koppelen aan andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de desbetreffende browserinstellingen te selecteren. Dit kan er echter toe leiden dat u niet langer gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van deze website. Door toestemming te geven voor cookies tijdens het surfen op deze website geeft u toestemming voor het verwerken van gegevens over u door Google, op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven.

Hoe houdt u controle over cookies?

U kunt cookies naar eigen inzicht onder controle houden en/of verwijderen – zie voor meer informatie hierover aboutcookies.org. U kunt alle reeds aanwezige cookies op uw computer verwijderen en de meeste internetbrowsers kunt u zo instellen dat er geen cookies worden geplaatst. Als u dit doet, kan het echter voorkomen dat u iedere keer dat u een website bezoekt bepaalde voorkeuren handmatig moet instellen en dat bepaalde diensten en mogelijkheden niet naar behoren werken.

Sociale media

We maken gebruik van sociale media om onze activiteiten te presenteren via veel gebruikte en moderne kanalen.

U vindt onze officiële sociale-mediakanalen op deze website.

U kunt bijvoorbeeld kijken naar video's van het EEA, die we op onze YouTube-pagina hebben geüpload, en onze website bevat links naar Twitter en LinkedIn.

Er worden geen cookies geplaatst doordat we op onze website sociale-mediaknoppen weergeven, die bedoeld zijn om verbinding met deze diensten te maken, wanneer onze webpagina's op uw computer (of andere apparaten) worden geladen of onderdelen van deze diensten op onze webpagina's worden weergegeven.

Ieder sociale-mediakanaal hanteert zijn eigen beleid met betrekking tot de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt wanneer u de desbetreffende websites bezoekt. Als u er bijvoorbeeld voor kiest om een van onze video's op YouTube te bekijken, zult u verzocht worden om expliciet in te stemmen met cookies van YouTube; wanneer u onze activiteiten op ons Twitter-kanaal wilt bekijken, zult u verzocht worden om expliciet in te stemmen met cookies van Twitter; dit geldt ook voor LinkedIn.

Wanneer u bezorgd bent over het gebruik van uw persoonsgegevens, of hierover vragen hebt, dient u vóór gebruik van deze diensten hun privacybeleid aandachtig door te nemen.

 


[1] Download het FORMULIER "EXERCISE OF RIGHTS OF A DATA SUBJECT UNDER REGULATION (EC) No 45/2001"

Permalinks

Geographic coverage

Documentacties