Obdelavo osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti, kot je Evropska agencija za okolje (EEA), ureja Uredba (ES) št. 45/2001 – http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0045:SL:NOT – o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov.

Področje uporabe Uredbe št. 45/2001

Člen 3.2 določa, da se ta uredba uporablja za obdelavo (ki v celoti ali delno poteka z avtomatskimi sredstvi in drugačno obdelavo kot delom zbirke) osebnih podatkov v vseh institucijah in organih Skupnosti, če se taka obdelava izvaja pri opravljanju dejavnosti, ki v celoti ali delno spadajo na področje uporabe zakonodaje Skupnosti.

Obdelava osebnih podatkov

„Obdelava” pomeni kakršen koli postopek ali niz postopkov, ki se izvajajo v zvezi z osebnimi podatki, kot so zbiranje, beleženje, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali predelava, iskanje, posvetovanje, uporaba, posredovanje s prenosom, širjenje ali drugo razpolaganje, prilagajanje ali sestavljanje, blokiranje, izbris ali uničenje (člen 2(b) Uredbe št. 45/2001).

Kaj je osebni podatek?

„Osebni podatek“ je katera koli informacija, ki se nanaša na določeno ali določljivo osebo (posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki). Določljiva oseba je tista, ki se lahko neposredno ali posredno identificira, zlasti s pomočjo identifikacijske številke ali enega ali več dejavnikov, značilnih za njeno fizično, fiziološko, duševno, ekonomsko, kulturno ali socialno istovetnost (člen 2(a) Uredbe št. 45/2001).

Obdelava posebnih vrst podatkov, opredeljenih kot osebnih podatkov, ki kažejo rasno ali etnično poreklo, politična prepričanja, verska ali filozofska prepričanja, pripadnost sindikatu, ter podatkov v zvezi z zdravstvenim ali spolnim življenjem je prepovedana, pri čemer veljajo nekatere izjeme (člen 10 Uredbe št. 45/2001).

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je oseba, katere osebni podatki se zbirajo, hranijo ali obdelujejo.

Upravljavec podatkov in pooblaščeni upravljavec

Upravljavec podatkov pomeni „institucijo ali organ Skupnosti, generalni direktorat, enoto ali katerikoli drugi organizacijski subjekt, ki sam ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov“ (člen 2(d) Uredbe št. 45/2001).

Načela  varstva podatkov

  • Podatki morajo biti obdelani pošteno in zakonito.
  • Obdelani so lahko samo za omejene in izrecne namene.
  • Zbrani podatki morajo biti primerni, ustrezni in ne pretirani glede na namene, za katere se zbirajo.
  • Morajo biti točni in osveženi.
  • Hranijo se lahko samo tako dolgo, kolikor je potrebno.
  • Obdelujejo se lahko samo skladno s pravicami posameznika, na katerega se nanašajo.
  • Treba jih je varno hraniti.
  • Tretjim strankam se ne smejo prenesti brez primernih varnostnih ukrepov (člen 4 Uredbe št. 45/2001).

Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

1. Informacije

Upravljavec mora posamezniku, na katerega se osebni podatki nanašajo, dati naslednje informacije o podatkih, ki se obdelujejo:
(a) informacije o pravni podlagi za postopek obdelave,
(b) istovetnosti upravljavca,
(c) namenih postopka,
(d) vrstah zadevnih podatkov,
(e) prejemnikih ali vrstah prejemnikov, ki se jim podatki posredujejo,
(f) o tem, ali so odgovori na zastavljena vprašanja obvezni ali prostovoljni,
(g) pravici dostopa do podatkov,
(h) časovnih omejitvah za shranjevanje podatkov in
(i) pravici, da se po pomoč zateče k Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov (ENVP).

2. Pravica dostopa

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico dostopati do svojih podatkov. Poleg tega lahko od upravljavca zahteva, naj mu zagotovi naslednje informacije, kar mora upravljavec storiti v največ treh mesecih od prejema zahteve:
(a) potrditev, ali se podatki, ki se nanašajo na posameznika, obdelujejo;
(b) obvestilo o podatkih, ki se obdelujejo, in viru vseh dostopnih informacij;
(c) potrditev namenov postopka, vrst zadevnih podatkov in prejemnikov ali vrst prejemnikov, ki se jim podatki posredujejo,
(d) podatke o logiki, vključeni v vse avtomatske postopke odločanja o posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki.

3. Popravek

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko od upravljavca zahteva, naj takoj popravi vse netočne ali nepopolne osebne podatke.

4. Blokiranje

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico zahtevati od upravljavca, naj blokira podatke, če
(a) niso več potrebni za cilj postopka;
(b) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, izpodbija točnost podatkov ali
(c) je obdelava nezakonita. Če je obdelava nezakonita, lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, od upravljavca zahteva tudi, naj podatke uniči.

5. Uradno obvestilo tretjim strankam

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico zahtevati od upravljavca, naj uradno obvesti tretje stranke, ki so jim bili na začetku posredovani podatki, o vsakem popravku, blokiranju ali uničenju podatkov.

6. Pravica do ugovora

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da na nujni zakoniti podlagi v zvezi s svojim posebnim položajem kadar koli ugovarja obdelavi podatkov, ki se nanašajo nanj, kot je navedeno v členih od 11 do 19, razen v primerih, ki jih zajema člen 20 Uredbe št. 45/2001).

7. Hramba podatkov

Podatki se ne smejo hraniti dlje, kakor je potrebno za namen, za katerega so bili zbrani.

Uradna oseba za varstvo podatkov

Vsaka institucija ima eno ali več uradnih oseb za varstvo podatkov, ki zagotavljajo uporabo načel varstva osebnih podatkov v instituciji. Vsaka uradna oseba za varstvo podatkov vodi katalog vseh postopkov obdelave osebnih podatkov v svoji instituciji. Poleg tega tudi svetuje in daje priporočila o pravicah in obveznostih.

Evropski nadzornik za varstvo podatkov (ENVP) obvešča o obdelavi občutljivih osebnih podatkov (glej spodaj) in odgovarja na njegove zahteve. V nujnih položajih lahko na zahtevo ali svojo pobudo preiskuje zadeve in dogodke.
Uradni osebi za varstvo podatkov EEA lahko pišete na naslov dataprotectionofficer@eea.europa.eu

Evropski nadzornik za varstvo podatkov (ENVP)

ENVP je neodvisni nadzorni organ, ustanovljen skladno z Uredbo (ES) št. 45/2001.

V zvezi z obdelavo osebnih podatkov mora zagotavljati, da institucije in organi Skupnosti spoštujejo temeljne pravice in svoboščine fizičnih oseb, zlasti njihovo pravico do zasebnosti. Poleg tega tudi svetuje institucijam in organom Skupnosti ter posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, pri vseh zadevah, povezanih z obdelavo osebnih podatkov.
Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, se lahko vedno zatečejo po pomoč k ENVP.

Informacije o uporabi strani

Ta spletna stran uporablja Google Analytics, spletno analitično storitev, ki jo zagotavlja Google, Inc. („Google“). Google Analytics uporablja „piškotke“, tj. besedilne datoteke, ki so nameščene na vaš računalnik in pomagajo spletni ekipi analizirati, kako uporabljate to spletno stran. Informacije, ki jih piškotek ustvari o vaši uporabi te spletne strani (vključno z vašim naslovom IP), se prenesejo Googlu in ta jih shrani na strežnikih v Združenih državah. Google bo uporabil te informacije za oceno vaše uporabe te spletne strani, pripravo poročil o dejavnosti spletne strani za njene upravljavce ter zagotavljanje drugih storitev v zvezi z dejavnostjo spletne strani in uporabo spleta. Posreduje jih lahko tudi tretjim strankam, kadar tako določa zakon ali kadar tretje stranke obdelujejo informacije v njegovem imenu. Google ne bo povezal vašega naslova IP z nobenimi drugimi podatki, ki jih ima. Uporabo piškotkov lahko zavrnete z ustreznimi nastavitvami brskalnika, vendar se morate zavedati, da tako morda ne boste mogli uporabljati te spletne strani v celoti. Z uporabo te spletne strani soglašate s tem, da Google obdeluje vaše podatke na način in za namene, opisane zgoraj.

Piškotki ne vsebujejo vaših osebnih informacij in jih ni mogoče uporabiti za identifikacijo posameznega uporabnika.

 

 

 

Naročnine
Vpis za prejemanje naših poročil (v tiskani in/ali elektronski obliki) in četrtletnega e-glasila.
Spremljajte nas
 
 
 
 
 
Evropska agencija za okolje (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Danska
Telefon: +45 3336 7100