seuraava
edellinen
kohdat

Copyright

Tällä sivustolla saatavana olevat tiedot, asiakirjat ja aineisto, joiden käyttöoikeuksien haltija EYK on, ovat julkisia ja niitä voi käyttää uudestaan ilman etukäteistä lupaa, veloituksetta ja kaupallisiin tai ei-kaupallisiin tarkoituksiin edellyttäen, että EYK mainitaan aina aineiston alkuperäisenä lähteenä ja että sisällön alkuperäistä merkitystä tai viestiä ei vääristetä. Tällainen maininta on oltava aineiston jokaisessa jäljennöksessä. EYK:n verkkosivuston sisällön uudelleenkäyttö kattaa sen jäljentämisen, mukauttamisen ja/tai levittämisen riippumatta käytetystä keinosta ja/tai formaatista. Tiettyjen tietojen uudelleenkäyttöä saattavat koskea eri ehdot, ja tällaisessa tapauksessa kyseiseen kohtaan liittyy tekijänoikeusmerkki tai muu maininta kohtaan liittyvistä erityisehdoista.  Edellämainitut luvat eivät koske kolmansien osapuolten toimittamaa sisältöä. Niinpä sellaisten asiakirjojen osalta, joiden tekijänoikeus on kolmannella osapuolella, lupa jäljentämiseen on saatava tekijänoikeuden haltijalta.

Uudelleenkäyttöä koskevat EYK:n toimintalinjat noudattavat seuraavia:

EYK ei ota mitään vastuuta verkkosivustollaan saatavana olevan sisällön uudelleenkäytöstä.

Viraston logo on EYK:n omaisuutta, ja se on rekisteröity WIPO:ssa (Maailman henkisen omaisuuden järjestössä). Joukkoviestimet voivat käyttää sitä journalistisiin tarkoituksiin, mutta kaikkeen muuhun käyttöön vaaditaan ympäristökeskukselta ennakkoon saatu lupa. Logosta ei saa leikata pois osia eikä sitä saa muuttaa millään muulla tavoin kuin EYK:n organisaatioidentiteettiä koskevassa käsikirjassa EEA’s corporate identity manual esitetään. Logon voi ladata eri muodoissa ja eri kielillä tältä sivulta.

Mahdolliset kysymykset EYK:n verkkosivuston sisällön uudelleenkäytöstä olisi lähetettävä osoitteeseen copyrights@eea.europa.eu tai osoitteeseen

Mr Ove Caspersen, EEA,
Kongens Nytorv 6,
DK-1050 Copenhagen K
Tel +45 33 36 71 00
Fax + 45 33 36 71 99

 

Permalinks

Geographic coverage

tallenna toimenpiteet