следващ
предишен
елементи

Защита на личните данни

Защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от ЕАОС се основава на Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г.

Тук ви предоставяме обща информация. Конкретна информация, относно обработката на данни във връзка с този уебсайт, се съдържа в нашия Регистър.

Уебсайтът на ЕАОС е нашият най-важен инструмент за комуникация. За широката общественост, както и за нашите по-вещи читатели, тук съобщаваме резултатите от нашата работа, като например нашите данни и карти, показатели и публикациите ни относно околната среда в Европа.

Някои от услугите, предлагани на нашия уебсайт, изискват обработка на вашите лични данни. В такива случаи, на съответните страници има електронни препратки, които ви насочват към конкретната информация относно тази обработка, съдържаща се в съответните съобщения за защита на личните данни в нашия Регистър.

Тук ви запознаваме накратко с някои от начините, по които този уебсайт обработва личните ви данни, включително използването на „бисквитки“ и социални медии.

Личните ви данни и нашия уебсайт

 • ЕАОС събира вашите лични данни само доколкото е необходимо за изпълнението на конкретна цел, свързана с нашите задачи като агенция на Европейския съюз (които са определени в Регламент (ЕО) № 401/2009);
 • Не използваме данните за друга цел, различна от посочената;
 • Въвеждаме мерки, които да гарантират, че вашите данни се актуализират и обработват по сигурен начин;
 • При определени условия, посочени в закона, може да разкрием вашите данни на трети страни (като например Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата или правоприлагащите органи), ако това е необходимо и съответства на определени законни цели;
 • Никога няма да разкрием личните ви данни за целите на директния маркетинг;
 • Имате право на достъп до вашите лични данни, право те да бъдат коригирани и правото да се обръщате по всяко време към Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) (https://edps.europa.eu), ако смятате, че правата ви по отношение на личните данни са нарушени;
 • Ние не съхраняваме вашите лични данни по-дълго, отколкото е необходимо за целите, за които се събират;
 • Можем обаче да запазим данните ви за по-дълъг период с историческа, статистическа или научна цел, при въведени подходящи предпазни мерки.

Вашите права, когато обработваме личните ви данни

Когато вашите лични данни се обработват от ЕАОС, имате право да знаете за това.

Имате право на достъп до данните и право те да бъдат незабавно коригирани ако са неточни или непълни.

При определени обстоятелства можете да изискате данните ви да бъдат блокирани.

Можете също така да възразите против обработването им ако смятате, че е неправилно и незаконно, и да поискате да бъдат заличени.

Можете да поискате за която и да е от посочените по-горе промени да бъде съобщено на други страни, пред които данните са били разкрити.

Имате също така право да не подлежите на автоматизирани решения (вземани единствено от машини), които ви касаят.

Тези права са изложени в членове 13 до 19 на действащия понастоящем Регламент (ЕО) № 45/2001 относно защитата на личните данни.

За повече информация можете да се запознаете и с нашия наръчник „Защитата на личните данни накратко“.

Как да упражнявате правата си за защита на данните в ЕАОС

 • Ако ЕАОС обработва вашите лични данни и вие бихте желали да упражните правата си за защита на данните, моля, изпратете ни писмено искане.
 • Можете да изпратите искането си до ЕАОС по пощата в запечатан плик или да използвате нашия формуляр за заявление[1].
 • Вашето искане следва да съдържа подробно описание на данните, до които желаете достъп.
 • Трябва да представите копие от идентификационен документ, потвърждаващ вашата самоличност, например паспорт, лична карта или шофьорска книжка. Документът следва да съдържа ЕГН, страна, в която е издаден, срок на валидност и вашето пълно име.
 • Всички останали данни, съдържащи се в копието на идентификационния документ (например снимка, особени белези, дата и място на раждане, адрес) няма да бъдат обработвани и затова може да бъдат прикрити.
 • Използването от нас на информацията, съдържаща се в копието на вашите идентификационни документи, е строго ограничено: данните ще се използват единствено за потвърждаване на вашата самоличност.
 • Документът ще се съхранява за период от максимум три месеца, считано от датата на получаване на вашето искане.

 

Политика във връзка с „бисквитките“/Информация за използването на сайта

Какво представляват „бисквитките“?

„Бисквитките“ са кратки текстови файлове, които даден уебсайт запазва на устройството на потребителя (компютър, таблет или телефон). 

„Бисквитките“ се използват за техническото функциониране на уебсайта или за събиране на статистическа информация.

„Бисквитките“ обикновено се използват също и за по-персонализиран престой на потребителя, например дадена онлайн услуга запомня вашия потребителски профил и не е нужно вие да вписвате код за достъп.

Когато посетите нашия уебсайт, ние може да съберем данни за вашето търсене, като например вашия IP адрес, посетената от вас страница на ЕАОС, кога сте я посетили и от кой сайт сте били пренасочени.

Тази информация се използва за събиране на сумарни и анонимни статистически данни с цел да подобрим нашите услуги и вашия опит като потребител.

Как използваме „бисквитки“?

Ние използваме „бисквитки“ за сесия и постоянни „бисквитки“, отразяващи избора на потребителя за съгласие с използването на „бисквитки“.

„Бисквитката“ за сесия (наричана още „бисквитка в паметта“ или „временна бисквитка“) съществува само във временната памет на браузъра докато потребителят сърфира в уебсайта. Уеб браузърите обикновено изтриват „бисквитките“ за сесия, когато потребителят затвори браузъра. „Бисквитките“ за сесия се съхраняват временно в браузъра на потребителя и служат единствено да отразяват избора на потребителя да не разреши използването на постоянни „бисквитки“.

Ако разрешите, уебсайтът използва също и постоянни „бисквитки“, за да запамети предпочитанията на потребителя и да ги възстанови при следващите посещения. „Бисквитка“ за приложение, съдържаща положителния отговор на потребителя на въпроса за използването на „бисквитки“, се съхранява в браузъра на потребителя в продължение на 11 месеца. След изтичането на този срок, на потребителят ще бъде напомнено отново да даде съгласието си.

За получаване на статистически данни ЕАОС разчита на Google Analytics, услуга за уеб анализ, предоставяна от Google, Inc. (‘Google’). Google Analytics използва „бисквитки“ в помощ на анализите на уеб екипа на ЕАОС как потребителите използват сайта. Генерираната от „бисквитката“ информация относно използването на уебсайта от вас се предава на Google и се съхранява от тази компания на нейните сървъри. За защита на неприкосновеността на вашия личен живот Analytics премахва последната част от вашия IP адрес преди той да бъде използван и съхранен. Google използва информацията от „бисквитките“ за оценка на вашето използване на този уебсайт, за изготвяне на доклади за активността на уебсайта, които се предоставят на операторите на уебсайта, и за предоставяне на други услуги, свързани с активността на уебсайта и използването на интернет. Освен това Google може да предава тази информация на трети страни, когато законът изисква това, или когато трети страни обработват информацията от името на Google. Google не свързва вашия IP адрес с други данни, с които разполага. Можете да откажете използването на „бисквитки“ като изберете съответните настройки на вашия браузър; моля, обърнете внимание обаче, че в такъв случай може да е невъзможно да използвате пълната функционалност на този уебсайт. Приемайки „бисквитките“ когато сърфирате в този уебсайт, вие давате съгласието си, данните за вас да бъдат обработвани от Google по начина и за целите, описани по-горе.

Как да контролирате „бисквитките“?

По ваше желание можете да контролирате и/или да изтриете „бисквитките“ — за подробности- aboutcookies.org. Можете да изтриете всички бисквитки, които вече са на вашия компютър и можете да настроите повечето браузъри така, че да предотвратите поставянето на бисквитки. Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да задавате някои предпочитания всеки път, когато посещавате даден сайт, а някои услуги и функционалности може да не функционират.

Социални медии

Ние използваме социалните медии за представяне на нашата работа чрез широко използвани и съвременни канали.

Официалните ни канали в социалните медии са посочени в този уебсайт.

Например, можете да гледате видео клипове на ЕАОС, които качваме в нашата страница в YouTube и да последвате електронните препратки от нашия уебсайт към Twitter и LinkedIn.

„Бисквитките“ не са настроени от показаните от нас бутони за социални медии за свързване към тези услуги, когато страниците от нашия уебсайт се зареждат на вашия компютър (или друго устройство) или от компоненти на тези услуги, вградени в нашите интернет страници.

Всеки канал на социална медия има собствена политика относно начина, по който обработват личните ви данни, когато посещавате техни сайтове. Например, ако изберете да гледате някой от нашите видео клипове в YouTube, ще бъде поискано изричното ви съгласие да приемете „бисквитки“ на YouTube; ако следите нашата дейност в Twitter, ще бъде поискано изричното ви съгласие да приемете „бисквитки“ на Twitter; същото важи и за LinkedIn.

Ако имате притеснения или въпроси относно използването на личните ви данни от тези медии, следва внимателно да прочетете техните изявления относно политиките им за неприкосновеност на личния живот преди да използвате мрежите.

 

 

 


[1] Изтегли ФОРМУЛЯРА ЗА ЗАЯВЛЕНИЕ "УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА НА СУБЕКТ НА ДАННИ СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 45/2001"

Permalinks

Geographic coverage

Действия към документ