næste
forrige
emner

EEA's aktiviteter

Skift sprog
Webside Sidst ændret 23/11 2023
2 min read
EEA er Den Europæiske Unions datacenter for luftforurening. EEA støtter implementeringen af en række EU-direktiver med relation til luftemissioner og luftkvalitet. EEA bidrager også til evaluering af EU's politikker om forurening og udvikling af langsigtede strategier til forbedring af luftkvaliteten i Europa. EEA's arbejde fokuserer på dokumentering og vurdering af tendenser, politikker og foranstaltninger vedrørende luftemissionerne og luftkvaliteten i Europa.

Emissioner af luftforurenende stoffer

EEA bistår EU med udvikling af langsigtede strategier til reduktion af emissionerne af luftforurenende stoffer ved at stille vurderinger og oplysninger til rådighed for de politiske beslutningstagere. Vores nøgleaktiviteter og produkter er bl.a.:

Luftkvalitet

EEA's arbejde med luftkvalitet har bidraget til udviklingen og gennemførelsen af direktivet om luftkvalitet og renere luft i Europa og direktivet om tungmetaller og polyaromatiske hydrokarboner i luften

Nøgleaktiviteter og -produkter:

  • AirBase, som indeholder oplysninger om overvågning af luftkvalitet og oplysninger fra Europas luftkvalitetsnet og individuelle stationer, der måler luftforureningen;
  • Ikke-validerede tidstro kort over luftkvalitet, som giver adgang til opdateret information om koncentrationer af ozon, nitrogendioxid, partikler (PM10) og svovldioxid i hele Europa.

Vurderinger og rapporter

Hvert år offentliggør EEA en række tekniske rapporter og vurderingsrapporter om luftkvalitet, herunder rapportserien ”Luftkvaliteten i Europa”. Disse rapporter indeholder bidrag til EEA’s regelmæssige miljøtilstandsrapporter, herunder den tematiske vurdering af luftforureningen i rapporten ”Europas miljø – tilstand og fremtidsudsigter 2020”.

EEA offentliggør og ajourfører indikatorer om emissionstendenser og luftkvalitet som en del af EEA’s luftforureningsindikatorer.

EEA’s aktiviteter inden for luftforurening udføres i tæt samarbejde med det europæiske temacenter for luftforurening og klimaændringer samt med EEA’s landenetværk (Eionet).

Permalinks

Geographic coverage

Handlinger