kitas
ankstesnis
punktai

EAA veikla

Pakeisti kalbą
Puslapis Paskutinį kartą keista 2023-11-23
2 min read
EAA yra Europos Sąjungos oro taršos duomenų centras. EAA padeda įgyvendinti keletą ES direktyvų, skirtų oro teršalų išmetimui ir oro kokybei. EAA taip pat prisideda vertinant ES oro taršos politiką ir rengiant ilgalaikes oro kokybės gerinimo Europoje strategijas. EAA darbas sutelktas ties oro teršalų išmetimo ir oro kokybės tendencijų bei susijusios politikos ir priemonių Europoje dokumentavimu ir vertinimu.

Oro teršalų išmetimas

EAA padeda ES rengti ilgalaikes oro teršalų išmetimo mažinimo strategijas teikdama vertinimus ir informaciją politikos formuotojams. Pagrindinė mūsų veikla ir produktai:

Oro kokybė

EAA oro kokybės srities darbai padėjo parengti ir įgyvendinti oro kokybės direktyvas (Aplinkos oro kokybės ir švaresnio Europos oro direktyvą ir Sunkiųjų metalų ir policiklinių aromatinių angliavandenilių aplinkos ore direktyvą).

 Pagrindinė veikla ir produktai:

Vertinimai ir ataskaitos

EAA kasmet skelbia oro taršos technines ir vertinimo ataskaitas, taip pat Europos oro kokybės ataskaitų seriją. Šios ataskaitos apima informaciją, skirtą EAA reguliarioms aplinkos būklės vertinimo ataskaitoms, kaip antai ataskaitos „Europos aplinka: būklė ir raidos perspektyvos 2020 m.teminiam oro taršos vertinimui.

EAA skelbia ir atnaujina teršalų emisijos tendencijų ir oro kokybės rodiklius EAA oro kokybės rodiklių rinkinyje.

EAA darbas oro taršos srityje atliekamas glaudžiai bendradarbiaujant su Europos oro taršos ir klimato kaitos švelninimo centru (ETC/ACC) ir EAA šalių tinklu (Eionet).

Permalinks

Geographic coverage

Dokumento veiksmai