dalje
prethodno
stavke

Aktivnosti Europske agencije za okoliš

Promijenite jezik
Page Zadnja izmjena 2023-11-23
2 min read
Europska agencija za okoliš (EEA) centar je Europske unije za podatke o onečišćenju zraka. Agencija pruža potporu provedbi niza direktiva EU-a u vezi s emisijama u zrak i kvalitetom zraka. Agencija također sudjeluje u ocjenjivanju politika EU-a protiv onečišćenja zraka te izradi dugoročnih strategija za unapređenje kvalitete zraka u Europi. Rad Agencije usmjeren je na dokumentiranje i procjenu trendova emisija u zrak i kvalitete zraka te s time povezanih politika i mjera u Europi.

Emisije onečišćujućih tvari u zraku    

EEA pruža podršku Europskoj uniji pri izradi dugoročnih strategija za smanjenje emisija onečišćujućih tvari u zraku pružajući zakonodavcima procjenu i informacije. Naše glavne aktivnosti i proizvodi uključuju:

Kvaliteta zraka

Svojim radom na kvaliteti zraka EEA je pružila potporu izradi i provedbi direktiva o kvaliteti zraka (Direktiva o kvaliteti okolnog zraka i čišćem zraku za Europu i Direktiva o teškim metalima i policikličkim aromatskim ugljikovodicima u zraku).

Ključne aktivnosti i proizvodi obuhvaćaju:

  • bazu podataka AirBase, koja sadrži podatke u vezi s praćenjem kvalitete zraka i podupiruće informacije iz europskih mreža o kvaliteti zraka i pojedinačnih postaja koje mjere onečišćenje okolnog zraka;
  • Neprovjereni zemljovidi o kvaliteti zraka u stvarnom vremenu, koji pružaju pristup trenutačnim koncentracijama ozona, dušičnog dioksida, lebdećih čestica (PM10) i sumpornog dioksida diljem Europe.

Procjene i izvješća

Svake godine EEA objavljuje niz tehničkih izvješća i izvješća o procjeni onečišćenja zraka, uključujući seriju izvješća Kvaliteta zraka u Europi.

Ta izvješća uključuju doprinose za redovita izvješća EEA-e o stanju okoliša, kao što je Tematska procjena o onečišćenju zraka u EEA-inu izvješću „Europsko izvješće o okolišu stanje i izgledi 2020”.

EEA objavljuje i ažurira pokazatelje trendova emisija i kvaliteti zraka kao dio EEA-inih pokazatelja o onečišćenju zraka .

Aktivnosti EEA-e na području onečišćenja zraka provode se u uskoj suradnji s Europskim centrom za onečišćenje zraka i ublažavanje klimatskih promjena (ETC/ACM) i s EEA-inom mrežom država  (Eionet).

Permalinks

Geographic coverage

Tags

Filed under:
Filed under: air pollutants
Radnje vezane za dokument