următorul
anteriorul
articole

Activităţi ale AEM

Schimba limba
Pagină Data ultimei modificări 2023-11-23
2 min read
AEM este centrul de date privind poluarea aerului al Uniunii Europene. AEM sprijină implementarea unui număr de directive ale UE referitoare la emisiile atmosferice şi calitatea aerului. AEM contribuie, de asemenea, la evaluarea politicilor UE privind poluarea aerului şi la dezvoltarea de strategii pe termen lung pentru îmbunătăţirea calităţii aerului în Europa. Activitatea AEM se concentrează asupra documentării şi evaluării tendinţelor emisiilor atmosferice şi a calității aerului şi politicile şi măsurile aferente în Europa.

Emisii de poluanţi în aer

AEM susţine UE în dezvoltarea de strategii pe termen lung de reducere a emisiilor de poluanţi ai aerului oferind responsabililor politici evaluări şi informaţii. Activităţile şi produsele noastre esenţiale cuprind:

  • punerea la dispoziţie a datelor raportate de ţările europene în cadrul obligaţiilor de raportare conform legislaţiei internaţionale şi europene;
  • rapoarte anuale care oferă informaţii privind cele mai recente date furnizate de statele membre ale UE conform Directivei UE privind plafoanele naţionale de emisie. Datele sunt puse la dispoziţie prin centralizatorul de date AEM privind emisiile de poluanţi atmosferici (Directiva NEC);

Calitatea aerului

Activitatea AEM privind calitatea aerului a sprijinit dezvoltarea şi aplicarea directivelor privind calitatea aerului (Directiva privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa şi Directiva privind metalele grele și hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător).

  • Activităţile şi produsele esenţiale cuprind: AirBase, care deţine datele de monitorizare a calităţii aerului şi informaţiile justificative obţinute din reţelele europene privind calitatea aerului şi staţiile individuale de măsurare a poluării aerului înconjurător;

Evaluări și rapoarte

AEM publică în fiecare an un număr de rapoarte tehnice și de evaluare cu privire la poluarea aerului, inclusiv seria de rapoarte Calitatea aerului în Europa. Aceste rapoarte conțin contribuții la rapoartele periodice privind starea mediului, de exemplu evaluarea tematică a poluării aerului din raportul AEM Mediul european – stare și perspective 2020”.

AEM publică și actualizează indicatorii privind tendințele pentru emisii și calitatea aerului în cadrul indicatorilor poluării aerului.

Activitățile AEM în domeniul poluării aerului sunt realizate în strânsă colaborare cu Centrul Tematic European pentru Atenuarea Poluării Aerului şi a Schimbărilor Climatice (ETC/ACM) şi cu Reţeaua de ţări AEM (Eionet).

Permalinks

Geographic coverage

Acţiuni asupra documentului