următorul
anteriorul
articole

Poluarea atmosferică

Schimba limba
Pagină Data ultimei modificări 2023-11-23
Poluarea atmosferică dăunează sănătății umane și mediului. În Europa, emisiile multor poluanți atmosferici au scăzut substanțial în ultimele decenii, determinând o îmbunătățire a calității aerului în regiune. Cu toate acestea, concentrațiile poluanților atmosferici continuă să fie foarte mari, iar problemele legate de calitatea aerului persistă. O proporție semnificativă a populației Europei locuiește în zone, în special orașe, unde apar depășiri ale standardelor de calitate a aerului: poluarea cu ozon, dioxid de azot și pulberi în suspensie (PM) induce riscuri grave pentru sănătate. Mai multe țări au depășit în 2010 una sau mai multe limite de emisie la patru poluanți atmosferici importanți. Reducerea poluării atmosferice rămâne așadar importantă.

Poluarea aerului este o problemă la nivel local, paneuropean și al emisferei. Poluanții atmosferici emiși într-o țară pot fi transportați în atmosferă, contribuind sau ducând la o calitate scăzută a aerului în alte zone.

Pulberile în suspensie, dioxidul de azot și ozonul de la nivelul solului sunt recunoscuți în prezent drept cei trei poluanți care afectează cel mai grav sănătatea umană. Expunerile pe termen lung și cele maxime la acești poluanți variază ca gravitate și impact, de la efectele minore asupra sistemului respirator până la decesul prematur. Aproximativ 90% din locuitorii orașelor din  Europa sunt expuși la poluanți în concentrații peste nivelurile de calitate a aerului considerate dăunătoare pentru sănătate.  De exemplu, pulberile fine în suspensie (PM2,5) din aer reduc speranța de viață în UE cu peste opt luni. Benzopirenul este un poluant cancerigen din ce în ce mai îngrijorător care, în mai multe zone urbane, în special din Europa centrală și de est, este prezent  în concentrații care depășesc pragul stabilit pentru protecția sănătății umane.

Poluarea atmosferică este dăunătoare pentru sănătatea umană și pentru ecosisteme. O mare parte a populației nu locuiește într-un mediu sănătos, potrivit standardelor actuale. Pentru a urma o cale sustenabilă, Europa va trebui să dea dovadă de ambiție și să nu se rezume la legislația actuală.

Hans Bruyninckx, director executiv al AEM

 Poluarea aerului afectează și mediul.

 • Acidificarea a fost redusă substanțial între 1990 și 2010 în zonele Europei cu ecosisteme sensibile, aflate sub influența depunerilor acide de compuși de azot și sulf în exces.
 • Eutrofizarea este o problemă de mediu cauzată de excesul de substanțe nutritive care pătrund în ecosisteme. În acest domeniu s-au făcut mai puţine progrese. Suprafaţa ecosistemelor sensibile afectate de excesul de azot atmosferic s-a redus foarte puțin între 1990 și 2010.
 • Concentrațiile mari de ozon duc la distrugerea culturilor. Majoritatea culturilor agricole sunt expuse la niveluri de ozon care depășesc obiectivul pe termen lung al UE destinat să protejeze vegetația. Această problemă priveşte în mod considerabil o proporție importantă a zonelor agricole, în special din Europa de sud, centrală și de est.

Calitatea aerului din Europa nu s-a ameliorat întotdeauna odată cu reducerea generală a emisiilor antropice (produse de om) de poluanți atmosferici. Cauzele sunt complexe:

 • nu există întotdeauna o legătură liniară clară între scăderea emisiilor și concentrațiile poluanților atmosferici observate în aer;
 • există o contribuție crescândă a transportului pe distanțe mari a poluanților atmosferici din alte țări din emisfera nordică către Europa.

Așadar, este încă nevoie de eforturi orientate pentru a reduce emisiile, cu scopul protejării în continuare a sănătății umane și a mediului în Europa.

Surse de poluare a aerului

Sursele de poluare atmosferică sunt variate și pot fi antropice sau naturale:

 • arderea combustibililor fosili în producerea de energie electrică, transporturi, industrie și gospodării;
 • procese industriale și utilizarea solvenţilor, de exemplu în industria chimică şi extractivă;
 • agricultură; 
 • tratarea deşeurilor;
 • erupţiile vulcanice, praful aeropurtat, dispersia sării marine și emisiile de compuşi organici volatili din plante sunt exemple de surse naturale de emisie.

Politicile Uniunii Europene

Obiectivul UE pe termen lung este de a atinge niveluri ale calității aerului care să nu afecteze sau să inducă riscuri inacceptabile pentru sănătatea umană și mediu. UE acționează pe mai multe niveluri pentru a reduce expunerea la poluarea aerului: prin legislație;prin cooperarea cu sectoarele responsabile cu poluarea aerului, precum și cu autoritățile internaţionale, naţionale şi regionale, cu organizațiile neguvernamentale și prin cercetare. Politicile UE au scopul de a reduce expunerea la poluarea aerului prin reducerea emisiilor şi prin stabilirea limitelor şi a valorilor ţintă pentru calitatea aerului. La sfârșitul anului 2013, Comisia Europeană a adoptat Pachetul pentru calitatea aerului, care cuprinde noi măsuri de reducere a poluării aerului.

Aflați mai multe despre politicile europene în domeniul poluării aerului

Activitățile AEM

Agenţia Europeană de Mediu (AEM) reprezintă centrul de date privind poluarea aerului al Uniunii Europene și sprijină punerea în aplicare a legislației UE privind emisiile atmosferice şi calitatea aerului. AEM contribuie de asemenea la evaluarea politicilor UE privind poluarea aerului și la dezvoltarea de strategii pe termen lung pentru îmbunătățirea calităţii aerului în Europa.

Activitatea AEM se concentrează asupra:

 • punerii la dispoziţia publicului a unei serii de date privind poluarea aerului,
 • documentării și evaluării tendințelor privind poluarea aerului şi politicile și măsurile aferente în Europa și
 • investigării soluțiilor de compromis şi a sinergiilor dintre poluarea aerului şi politicile din diferite domenii, și anume schimbările climatice, energie, transporturi şi industrie.

Aflați mai multe despre activitățile AEM

Legături utile

AEM a publicat o serie de legături utile privind poluarea aerului

Permalinks

Geographic coverage

Acţiuni asupra documentului