volgende
vorige
items

EEA-activiteiten

Taal wijzigen:
Pagina Laatst gewijzigd 23-11-2023
2 min read
Het EEA is het gegevenscentrum op het gebied van luchtverontreiniging van de Europese Unie. Het ondersteunt de uitvoering van een aantal EU-richtlijnen die verband houden met luchtemissies en luchtkwaliteit. Het EEA draagt ook bij aan de evaluatie van het luchtverontreinigingsbeleid van de EU en de ontwikkeling van langetermijnstrategieën om de luchtkwaliteit in Europa te verbeteren. Het werk van het EEA concentreert zich op het documenteren en beoordelen van tendensen in luchtverontreiniging en luchtkwaliteit en daarmee samenhangende beleidsmaatregelen in Europa.

Uitstoot van luchtvervuilende stoffen

Door beleidsmakers te voorzien van analyses en informatie ondersteunt het EEA de Europese Unie bij de ontwikkeling van langetermijnstrategieën die de uitstoot van luchtvervuilende stoffen moeten verlagen. Onze belangrijkste activiteiten en producten:

Luchtkwaliteit

De werkzaamheden van het EEA op het gebied van luchtkwaliteit hebben bijgedragen aan de ontwikkeling en implementatie van de luchtkwaliteitsrichtlijnen (Richtlijn betreffende luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa en de Richtlijn betreffende zware metalen en polycyclische aromatische koolwaterstoffen in de lucht).

Onze kernactiviteiten en hoofdproducten:

  • AirBase, met bewakingsgegevens over luchtkwaliteit en ondersteunende informatie van de Europese netwerken voor luchtkwaliteit en individuele stations voor de meting van verontreiniging van omgevingslucht;
  • niet-gevalideerde luchtkwaliteitskaarten in real time met toegang tot actuele concentraties ozon, stikstofdioxide, fijne zwevende deeltjes (PM10) en zwaveldioxide in heel Europa.

Beoordelingen en verslagen

Ieder jaar publiceert het EEA een aantal technische rapporten en beoordelingsverslagen over luchtvervuiling, waaronder de reeks ‘Luchtkwaliteit in Europa’.

Ze bevatten bijdragen voor zijn periodieke milieurapporten, zoals de thematische beoordeling van de luchtvervuiling in het EEA-verslag ‘Het milieu in Europa – Toestand en verkenning 2020’.

Het EEA publiceert indicatoren over emissietendensen en de luchtkwaliteit en houdt deze actueel, als deel van zijn luchtvervuilingsindicatoren.

Zijn activiteiten tegen de luchtvervuiling vinden in nauwe samenwerking plaats met het Europees thematisch centrum voor de beperking van luchtvervuiling en klimaatverandering (ETC/ACM) en met het EEA-landennetwerk (Eionet).

Permalinks

Geographic coverage

Documentacties