Činnosti agentury EEA

Změnit jazyk
Stránka Poslední změna 23.08.2016
Agentura EEA je informačním střediskem Evropské unie pro problematiku znečištění ovzduší. Agentura podporuje uplatňování řady směrnic EU souvisejících s emisemi do ovzduší a jeho kvalitou. Kromě toho se podílí na hodnocení politik EU v oblasti znečištění ovzduší a na přípravě dlouhodobých strategií pro zlepšování kvality ovzduší v Evropě. EEA se ve své práci zaměřuje na dokumentování a hodnocení emisí do ovzduší a trendů v oblasti kvality ovzduší, jakož i souvisejících politik a opatření v Evropě.

Emise látek znečišťujících ovzduší

Agentura EEA poskytuje hodnocení a informace tvůrcům politiky a tím podporuje EU při přípravě dlouhodobých strategií pro snižování emisí látek znečišťujících ovzduší. K hlavním činnostem a výstupům agentury patří:

Kvalita ovzduší

EEA svou činností v oblasti kvality ovzduší podporovala přípravu směrnic o kvalitě ovzduší (směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu a směrnice o obsahu těžkých kovů a polycyklických aromatických uhlovodíků ve vnějším ovzduší) a je nápomocná při jejich uplatňování.

Hodnocení a zprávy

Agentura EEA každoročně zveřejňuje řadu technických a hodnotících zpráv o znečištění ovzduší, včetně zpráv s názvem Kvalita ovzduší v Evropě. Z těchto zpráv čerpají pravidelné zprávy agentury EEA o stavu životního prostředí, jako je tematické posouzení znečištění ovzduší, jež je součástí zprávy agentury EEA s názvem „Evropské životní prostředí – stav a výhled 2015“.

Agentura EEA zveřejňuje a aktualizuje indikátory trendů emisí a indikátory kvality ovzduší, které jsou součástí souboru indikátorů agentury týkajících se znečištění ovzduší.

Agentura EEA v oblasti znečištění ovzduší úzce spolupracuje s Evropským tematickým centrem pro zmírňování znečištění ovzduší a změny klimatu (ETC/ACM) a se sítí zemí spolupracujících s agenturou EEA (Eionet).

Geographic coverage

Přihlášení k odběru
Registrace, abyste dostávali naše zprávy (v tištěné a/nebo elektronické podobě) a čtvrtletní elektronický zpravodaj.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100