další
předchozí
položky

Znečištění ovzduší

Znečištění ovzduší v Evropě v roce 2019 i nadále způsobovalo značnou zátěž a vedlo k nemocím a předčasným úmrtím. Analýza Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) ukazuje, že zlepšení kvality ovzduší na úroveň nedávno doporučenou Světovou zdravotnickou organizací (WHO) by mohlo zabránit více než polovině předčasných úmrtí, které způsobuje vystavení jemným suspendovaným částicím.

Znečištění ovzduší je v mnoha evropských městech zásadním problémem a představuje závažné zdravotní riziko. Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) dnes spustila prohlížeč kvality ovzduší v evropských městech. Umožní vám zjistit, jak se ve městě, ve kterém bydlíte, v posledních dvou letech vyvíjela kvalita ovzduší, a porovnat ji s kvalitou ovzduší v jiných městech po celé Evropě.

Publikováno: 07.05.2021

Co je znečištění? Odkud pochází? Jak znečištění ovlivňuje životní prostředí a jaký dopad má na zdraví lidí? Jak se může Evropa v souladu s cíli Zelené dohody pro Evropu posunout směrem k nulovému znečištění? Zpráva „Signály EEA 2020“ na znečištění pohlíží různou optikou z hlediska činnosti EEA a právních předpisů EU.

Procházet katalog

Akce dokumentů