další
předchozí
položky

Znečištění ovzduší

Evropská komise dnes zveřejnila svou první zprávu o monitorování a výhledu v oblasti nulového znečištění, v níž nastiňuje, jak dosáhnout čistšího ovzduší, vody a půdy. Ze zprávy Komise a z hodnocení Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) týkajícího se monitorování této problematiky vyplývá, že politiky EU přispěly ke snížení znečištění ovzduší i znečištění pesticidy. V jiných oblastech, jako je hluk, znečištění živinami nebo produkce komunálního odpadu, však problémy přetrvávají. Z výsledků vyplývá, že pokud chce EU splnit cíle nulového znečištění do roku 2030, jsou zapotřebí mnohem důraznější kroky, jako je přijetí nových právních předpisů týkajících se znečištění a lepší implementace těch stávajících.

Kvalita ovzduší v Evropě se neustále zlepšuje a klesá rovněž počet osob, které umírají předčasně nebo trpí v důsledku znečištění ovzduší různými onemocněními. Podle dnes zveřejněné analýzy Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) je však znečištění ovzduší stále největším environmentálním zdravotním rizikem v Evropě a ke splnění doporučení k ochraně zdraví Světové zdravotnické organizace (WHO) jsou zapotřebí ambicióznější opatření.

Podle dnes zveřejněné zprávy Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) je více než 10 % všech případů onemocnění rakovinou v Evropě způsobeno expozicí znečištěnému ovzduší, pasivnímu kouření, radonu, ultrafialovému záření, azbestu, některým chemickým látkám a dalším znečišťujícím látkám. Dobrou zprávou je, že těmto rizikům lze předcházet.

Procházet katalog

Akce dokumentů