další
předchozí
položky

Znečištění ovzduší

Lepší kvalita ovzduší vedla v Evropě v posledních deseti letech k významnému snížení počtu předčasných úmrtí. Z nejnovějších oficiálních údajů Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) však vyplývá, že téměř všichni Evropané stále trpí znečištěním ovzduší, což na celém kontinentu vede k přibližně 400 000 předčasných úmrtí.

Co je znečištění a jaký má vliv na nás a na naše životní prostředí? Evropa podniká kroky ke snížení znečištění, přičemž Evropská komise v rámci Zelené dohody pro Evropu navrhla pro Evropu cíl nulového znečištění. Dnes zveřejněná nová zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) se zabývá z různých úhlů pohledu jak problémem znečištění v Evropě, tak i příležitostmi jejich odstranění a prevencí.

Znečištění ovzduší a hlukové znečištění, dopady změny klimatu, jako jsou vlny veder, a expozice nebezpečným chemickým látkám jsou příčinou špatného zdraví obyvatel Evropy. Špatná kvalita prostředí se podle výsledků rozsáhlého hodnocení situace v oblasti zdraví a životního prostředí, které dnes zveřejňuje Evropská agentura pro životní prostředí (EEA), podílí na 13 % úmrtí.

Procházet katalog

Akce dokumentů