sonraki
önceki
öğeler

AÇA faaliyetleri

Dili değiştir
Sayfa Son değiştirilme 23.11.2023
2 min read
AÇA Avrupa Birliği'nin hava kirliliği veri merkezidir. AÇA hava emisyonları ve hava kalitesiyle ilgili bir dizi AB Direktifinin uygulanmasını desteklemektedir. AÇA ayrıca AB hava kirliliği politikalarının değerlendirmelerine ve Avrupa'da hava kalitesinin iyileştirilmesine yönelik uzun vadeli stratejiler geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır. AÇA'nın çalışmaları Avrupa'da hava emisyonları ve hava kalitesi eğilimleri ile buna bağlı politikalar ve tedbirlerin belgelendirilmesi ve değerlendirilmesine odaklanmaktadır.

Hava kirletici emisyonları

AÇA, politika yapıcılara değerlendirme ve bilgi sunarak, hava kirletici emisyonlarının azaltılmasına yönelik uzun vadeli stratejiler geliştirilmesinde AB'yi desteklemektedir. Anahtar faaliyetlerimiz ve ürünlerimiz arasında aşağıdakiler yer almaktadır:

  • Avrupa ülkeleri tarafından, uluslararası mevzuat ve Avrupa mevzuatı kapsamındaki raporlama yükümlülüklerinin bir parçası olarak rapor edilen verilerin kullanıma hazır hale getirilmesi;
  • AB Üye Devletleri tarafından AB Ulusal Emisyon Tavan Değerleri Direktifi kapsamında sunulan en yeni verilere ilişkin bilgi sağlayan yıllık raporlar. Veriler AÇA hava kirletici emisyonları veri izleyicisi (NEC Direktifi) yoluyla kullanıma hazır hale getirilmektedir;
  • Avrupa Topluluğu'nun yıllık Uzun Menzilli Sınırlarötesi Hava Kirliliği Sözleşmesi emisyon envanteri ve bunu destekleyici nitelikteki Envanter Raporu derlemesi. Veriler AÇA hava kirletici emisyonları veri izleyicisi (LRTAP Sözleşmesi) yoluyla kullanıma hazır hale getirilmektedir;
  • Ulusal hava kirletici emisyonu envanterlerini değerlendiren, UNECE/EMEP Emisyon Envanterleri ve Projeleri Merkezi ile ortaklaşa olarak bir emisyon envanteri inceleme süreci;

Hava kalitesi

AÇA'nın hava kalitesine ilişkin çalışmaları, Hava Kalitesi Direktiflerinin (Avrupa için Ortam Havası Kalitesi ve Daha Temiz Hava Direktifi ve ortam havasındaki ağır metaller ve polisiklik aromatik hidro-karbonlarla ilgili Direktif) geliştirilmesini ve uygulanmasını desteklemiştir.

Anahtar faaliyetler ve ürünler arasında aşağıdakiler yer almaktadır:

  • Ortam havası kirliliğini ölçen Avrupa'nın hava kalitesi ağları ve münferit istasyonlarından alınan hava kalitesi izleme verilerini ve bunları destekleyici bilgileri elinde bulunduran AirBase;
  • Avrupa genelinde güncel ozon, nitrojen dioksit, partikül madde (PM10) ve sülfür dioksit konsantrasyonları bilgisine erişim sağlayan onaylanmamış gerçek-zamanlı hava kalitesi haritaları.

Değerlendirmeler ve raporlar

AÇA her yıl, Avrupa'da Hava Kalitesi rapor serileri de dahil olmak üzere hava kirliliği ile ilgili bazı teknik ve değerlendirme raporları yayımlamaktadır. Bu raporlar, AÇA'nın olağan çevre durumu raporlarına, AÇA'nın 'Avrupa'da çevre – durum ve genel görünüm 2020' raporunun Hava Kirliliği bakımından tematik değerlendirmesi gibi katkılar içermektedir.

AÇA, AÇA'nın hava kirliliği göstergelerinin bir parçası olarak emisyon trendleri ve hava kalitesi göstergelerini yayımlamakta ve güncellemektedir.

AÇA'nın hava kirliliği alanındaki faaliyetleri, Avrupa Hava Kirliliği ve İklim Değişikliği Azaltma Konu Merkezi (AKM/HİD) ve AÇA'nın ülke ağıyla (Eionet) yakın işbirliği içinde gerçekleştirilmektedir.

Permalinks

Geographic coverage

Belge İşlemleri