következő
előző
tételek

Az EEA tevékenységei

Nyelv megváltoztatása
Lap Utolsó módosítás 2023. 11. 23.
3 min read
Az Európai Unió légszennyezésre vonatkozó adatainak központja az EKÜ. Az EKÜ számos, a légszennyező anyagok kibocsátásáról, illetve a levegőminőségről szóló EU-irányelv végrehajtását támogatja. Az EKÜ hozzájárul az EU légszennyezési szakpolitikájának értékeléséhez, illetve az európai levegő minőségének javításáról szóló hosszú távú stratégiák kidolgozásához is. Az EKÜ munkája a kibocsátási és a levegőminőségi tendenciáknak, illetve az azokhoz kapcsolódó európai szakpolitikának és intézkedéseknek a dokumentálására és értékelésére összpontosul.

Légszennyező anyagok kibocsátása

Az EKÜ a kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségének csökkentéséről szóló hosszú távú stratégiák kidolgozásához a politikai döntéshozók számára készített értékelések és információk formájában nyújt támogatást az EU részére. Kulcsfontosságú tevékenységeink és termékeink közé tartoznak a következők:

Levegőminőség

Az EKÜ levegőminőséggel kapcsolatosan végzett munkája segítette, illetve segíti a levegőminőségre vonatkozó irányelvek (a környezeti levegő minőségéről és a Tiszta levegőt Európának elnevezésű programról szóló irányelv és a környezeti levegőben található nehézfémekről és policiklusos aromás szénhidrogénekről szóló irányelv) kidolgozását és végrehajtását.

A kulcsfontosságú tevékenységek és termékek közé tartoznak a következők:

  • Az AirBase adatbázis, amely a levegőminőség megfigyelésével kapcsolatos adatok, illetve a környezeti levegőszennyezés mérését végző európai hálózatok és egyedi állomások által szolgáltatott információk tárolására szolgál;
  • Nem hivatalos, valós idejű levegőminőségi térképek, amelyek Európa egészére kiterjedően mutatják az aktuális ózon-, nitrogén-dioxid-, finom részecskés anyag- (PM10) és kén-dioxid koncentrációkat.

Értékelések és jelentések

Az EKÜ minden évben számos légszennyezéssel foglalkozó technikai és értékelő jelentést jelentet meg, köztük A levegőminőség Európában jelentéssorozatot.

Ezen jelentések egyes részei alapot jelentenek a környezet állapotáról szóló, rendszeres EKÜ jelentésekhez, mint például az EKÜ „Az európai környezet — 2020. évi helyzet és kilátások” című jelentésének tematikus légszennyezés-értékeléséhez.

Az EKÜ légszennyezési mutatói közé tartozó mutatókat tesz közzé és aktualizál a kibocsátási tendenciákról és a levegőminőségről.     

Az EKÜ a légszennyezés terén tevékenységeit az Európa Levegő- és Éghajlatváltozási Témaközpontjával (ETC/ACM), illetve az EKÜ országokat összefogó hálózatával (Eionet) szorosan együttműködve végzi.

Permalinks

Geographic coverage

Dokumentumhoz kapcsolódó lépések