EYK:n toiminta

Vaihda kieli
Sivu Viimeksi muokattu 23.08.2016
Euroopan ympäristökeskus (EYK) on Euroopan unionin ilman saastumisen tietokeskus. Ympäristökeskus tukee useiden sellaisten EU:n direktiivien täytäntöönpanoa, jotka liittyvät ilmaan joutuviin päästöihin ja ilmanlaatuun. EYK osallistuu myös EU:n ilman saastumista koskevan politiikan arviointiin ja pitkän aikavälin strategioiden kehittämiseen ilmanlaadun parantamiseksi Euroopassa. EYK:n työssä keskitytään Euroopan ilmapäästöjen, ilmanlaadun kehityssuuntausten ja niihin liittyvän politiikan ja toimenpiteiden dokumentointiin ja arviointiin.

Ilmapäästöt

EYK auttaa EU:ta kehittämään pitkän aikavälin strategioita ilmapäästöjen vähentämiseksi laatimalla arviointeja ja antamalla tietoja päätöksentekijöille. Keskeisessä toiminnassaan ja tuotetarjonnassaan EYK:

Ilmanlaatu

EYK:n ilmanlaatuun liittyvä toiminta on tukenut ilmanlaatua koskevien direktiivi (direktiivi ilmanlaadusta ja sen parantamisesta sekä direktiivi ilmassa olevista raskasmetalleista ja polysyklisistä aromaattisista hiilivedyistä) kehittämistä ja täytäntöönpanoa.

Keskeistä toimintaa ja tuotteita:

  • EYK ylläpitää AirBase-tietokantaa, jossa on Euroopan ilmanlaatuverkostosta ja ilmansaasteita mittaavilta yksittäisiltä asemilta saatuja ilmanlaadun seurantatietoja ja oheistietoja. Varmennetuista ilmanlaatukartoista saa paikka- ja mittausasematietoja;
  • verkkosivusto kesän otsonitilanteesta tarjoaa kesäaikaan tietoa koko Euroopasta;
  • varmentamattomat reaaliaikaiset ilmanlaatukartat, joilta saa ajantasaiset tiedot otsoni-, typpidioksidi-, pienhiukkas- (PM10) ja rikkidioksidipitoisuuksista koko Euroopassa;
  • Euroopan maiden tukeminen ilmanlaatutiedoista raportointia varten.

Arvioinnit ja raportit

EYK julkaisee vuosittain teknisiä raportteja ja arviointiraportteja ilman saastumisesta, mukaan lukien ilmanlaatua Euroopassa käsittelevät raporttisarjat.

Näissä raporteissa on tietoa, jota sisällytetään myös EYK:n säännöllisesti julkaistaviin ympäristöraportteihin, jollainen on esimerkiksi EYK:n The European environment — state and outlook 2015 -raporttia koskeva arvio ilman saastumisen näkökulmasta.

EYK julkaisee ja päivittää päästösuuntausten ja ilmanlaadun osoittimia osana ympäristökeskuksen ilman saastumisen indikaattoreihin liittyvää työtä.

EYK:n toimii ilman saastumisen alalla läheisessä yhteistyössä Euroopan ilman saastumisen ja ilmastonmuutoksen hallitsemisen aihekeskuksen (ETC/ACM) sekä EYK:n maaverkoston (Eionet) kanssa.

Geographic coverage

Tilaukset
${kirjaudu} saadaksesi raporttejamme (paperitulosteena ja/tai elektronisesti) ja neljännesvuosittain ilmestyvän e-uutiskirjeen.
Seuraa meitä
 
 
 
 
 
Euroopan ympäristökeskus (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Tanska
Puhelinnumero +45 3336 7100