næste
forrige
emner
Leder – Renere luft, et stabilt klima og sundere liv

Den Europæiske Union har siden 1980'erne gjort væsentlige fremskridt med hensyn til at forbedre luftkvaliteten ved at vedtage politikker og foranstaltninger – og gennemføre dem. Alligevel udgør luftforurening fortsat den største miljømæssige risiko for folkesundheden i Europa. Denne risiko forværres yderligere, når den kombineres med virkninger af klimaforandringer, herunder ekstrem varme, der rammer sårbare grupper som ældre og børn mest.

Læs mere

Fokus på helbredet: Indsatsen for at opnå nulforurening gør det sundere at leve i Europa

Miljøforurening påvirker vores helbred og livskvalitet. Det Europæiske Miljøagenturs undersøgelser peger på disse virkninger og de potentielle gevinster, vi kan opnå med et renere miljø. Vi kan forebygge en række kræfttilfælde, og med hvert skridt, vi tager i retning af nulforurening i Europa, kan vi forbedre vores livskvalitet.

Læs mere

Interview – Hvordan kan vi opnå nulforurening i Europa?

EU har iværksat ambitiøse planer for drastisk at mindske udledninger og forurening i de kommende årtier. Heri indgår den senest lancerede handlingsplan for nulforurening, som fokuserer på at reducere luft-, vand- og jordforurening til niveauer, der ikke længere anses for at være skadelige for menneskers sundhed og miljøet. Vi mødtes med Ian Marnane, som er EEA-ekspert inden for miljø, sundhed og trivsel. Han arbejder i øjeblikket på en rapport fra EEA om nulforurening, som forventes offentliggjort senere på året.

Læs mere

Sundhed og miljø, herunder luft- og støjforurening — Spotlight på EEA's arbejde

Luftforurening, støjforurening og konsekvenserne af klimaforandringerne er centrale risici for europæernes almene sundhed og trivsel. Vi har talt med Catherine Ganzleben, leder af gruppen luftforurening, miljø og sundhed, Alberto González, EEA-ekspert i luftkvalitet, og Eulalia Peris, EEA-ekspert i støjforurening, for at høre mere om, hvad EEA gør for at udbrede kendskabet til dette vigtige arbejdsområde.

Læs mere

Hvordan berøres sårbare grupper i Europa af miljøbetingede farer?

Der er brug for en målrettet indsats for at give Europas mest sårbare befolkningsgrupper, herunder fattige, ældre og børn, bedre beskyttelse mod miljøbetingede risici som luft- og støjforurening og ekstreme temperaturer. Aleksandra Kazmierczak, som er ekspert i tilpasning til klimaændringer i Det Europæiske Miljøagentur (EEA), beskriver hovedresultaterne af en ny rapport fra Det Europæiske Miljøagentur, der vurderer sammenhængene mellem social og demografisk ulighed og eksponering for luftforurening, støj og ekstreme temperaturer.

Læs mere

Kviksølv: en vedholdende trussel mod miljøet og folkesundheden

Mange forbinder stadig kviksølv med termometre, og de fleste ved også, at det er giftigt. På grund af sin giftighed er kviksølv ved at blive taget ud af produkter i Europa, men meget kviksølv cirkulerer stadig i luft, vand, jord og økosystemer. Er kviksølv stadig et problem, og hvad bliver der gjort ved det? Vi har interviewet Ian Marnane, der er EEA-ekspert i bæredygtig ressourceudnyttelse og industri.

Læs mere

Miljøændringer: Viden er nøglen til at begrænse virkningerne på mennesker og naturen

Udformning af miljøpolitikker er ikke nogen nem opgave. På den ene side vil europæerne gerne nyde godt af de fordele, som en velfungerende økonomi giver. På den anden side har vores valg af livsstil betydelige miljø- og sundhedsomkostninger. For at vælge den bedste politik er det nødvendigt at have en helhedsorienteret forståelse af, hvordan natur, økonomi og menneskers sundhed hænger sammen. Det Europæiske Miljøagenturs mål er at støtte politikudformningen ved at levere netop denne type viden.

Læs mere

Europas miljø: betydningen af data og viden

Europa indsamler en stigende mængde data, der giver os bedre indsigt i miljøet. Jordobservationsdata fra EU's Copernicus-program giver nye udfordringer og nye muligheder for at forbedre vores viden om miljøet. Det Europæiske Miljøagentur (EEA) kombinerer ajourførte Copernicus-data med vores eksisterende videnbase for at give beslutningstagerne og borgerne overalt i Europa mulighed for at træffe foranstaltninger til at tackle lokale, nationale og globale udfordringer.

Læs mere

Renere luft til gavn for menneskets helbred og klimaforandringer

I de seneste årtier er luftkvaliteten i Europa blevet forbedret takket være lovgivning, teknologi og en udvikling væk fra kraftigt forurenende fossile brændsler i mange lande. Mange mennesker lider dog stadig under luftforureningen, navnlig i de større byer. Luftforureningen er et komplekst problem og kan derfor kun håndteres, hvis der gennemføres koordinerede tiltag på mange niveauer. Hvis borgerne skal inddrages, er det afgørende at informere dem rettidigt på en lettilgængelig måde. Det er netop formålet med luftkvalitetsindekset, som vi har iværksat for kort tid siden. En forbedret luftkvalitet er ikke kun til gavn for vores helbred, men kan også bidrage til at håndtere konsekvenserne af klimaforandringerne.

Læs mere

Luftkvalitet er fortsat et aktuelt emne for mange europæere

I forrige måned udgav Det Europæiske Miljøagentur (EEA) sin seneste rapport om luftkvaliteten i Europa, som afdækkede, at mens luftkvaliteten langsomt bliver bedre, er luftforurening stadig den største enkeltstående miljørisiko for sundheden i Europa. Vi satte luftkvalitetseksperten Alberto González Ortiz fra EEA stævne for at drøfte resultaterne i rapporten, og hvordan teknologier som satellitbilleder hjælper med at forbedre luftkvalitetsforskningen.

Læs mere

Luftforurening: at tackle den kræver viden

"Den gode nyhed er, at situationen de sidste ti år er forbedret betydeligt hvad angår udsættelsen for en række luftforurenende stoffer. Men de forurenende stoffer, vi har reduceret mest, er ikke de mest skadelige for menneskers sundhed og miljøet", siger Valentin Foltescu, der arbejder med luftkvalitetsvurdering og -data i EEA. Vi spurgte Valentin, hvad EEA gør for luftkvalitet, og hvad de nyeste data siger.

Læs mere

Mere end varm luft - Det globale diplomati og ønsket om en efterfølger til Kyoto-protokollen

Hver vinter åbnes dørene til Tivoli i København for at markere starten på en forlænget juleperiode. I december i år vil de funklende lys i Tivoli formentlig blive sat i skyggen af COP 15 — det største globale møde om klimaændringer nogensinde – når tusinder af diplomater, politikere, forretningsfolk, miljøforkæmpere og klimaeksperter fra hele verden strømmer til Danmarks hovedstad.

Læs mere

Hvert et åndedrag - Luftkvalitet i Europa

* Personerne i denne historie er opdigtede. Men oplysningerne er virkelige nok. Historien foregår den 27. juli 2008, hvor der blev udsendt en advarsel om luftkvaliteten i Bruxelles

Læs mere

Permalinks

Handlinger